En dag består av en massa ögonblick. Genom att identifiera hur ögonblicken ser ut kan vi förstå barnets perspektiv, ge olika stöd och göra förändringar i vardagen. Mängden bra eller dåliga ögonblick är avgörande för hur barnet uppfattar sin dag på förskolan.