Gå direkt till innehållet

Om att vända upp och ned på systemet

Publicerat: Skribent: Jonas Sjölander
Vy över Malmös hamninlopp.

Redaktörerna Per Kornhall, Jelmer Elvers och René Kneyber har i antologin Flip the system. Förändra skolan från grunden, samlat ett antal skribenter som kritiskt nagelfar utvecklingen inom världens utbildningssystem. Flera av dem, exempelvis redaktörerna Kornhall och Kneyber, medverkar vid researchED-konferensen i Malmö den 22 september.

I boken, som finns i svensk översättning från 2017, diskuteras marknadsorienteringens och nyliberalismens effekter på skolans pedagogiska innehåll ur olika perspektiv. Tendenser till byråkratisering, avprofessionalisering av läraryrket, kontroll och konkurrens är några av de aspekter som uppmärksammas i antologin. En av de medverkande författarna, Tom Benett, som också är grundare och initiativtagare till researchED, argumenterar för att lärare i alla länder måste resa sig, räta på ryggen och sluta vänta på en frälsare. Det är helt enkelt dags för professionens återkomst.

Antologibidragen utgör tillsammans en kraftfull plädering för läraryrkets autonomi och reprofessionalisering. Flera av författarna går till angrepp mot olika former av byråkratiska tvångströjor och självreproducerande utvärderingssystem som har påtvingats utbildningsinstitutioner från land till land. Detta har underminerat såväl undervisningens kvalitet och kunskapsbildning som lärarnas arbetsvillkor och förmåga att fungera som profession. Till skillnad från den svartmålning av skolan som ibland är förekommande i den politiska debatten och i media, pläderar författarna för och med den inneboende kraften och kunskapen som finns och som är själva essensen i skolans värld. Den kraften måste få tillåtas att verka och växa; den måste befrias från det ideologiska paradigm som har påtvingats den och därigenom växlas över till en human och demokratisk organisering av utbildningssystemet.

Förutsättningarna för intressanta diskussioner är med andra ord goda vid Malmö Latinskola den 22 september.

2 Kommentarer

 1. Kornhall & Kneyber kommer att PLÄDERA på Latinskolan om lärarautonomi. Mitt begrepp är ”selfdetermined” (Holm 2018, ISBN 978-91-976001-7-0) och har en högre frihetsprofession än autonomi.

  Latinskolans gymnasielärare i matematik ingick tillsamman med totalt 28 lärare i min forskningsstudie som värdefulla partners (Holm 1998, s 45 f).

  Holm 2018 ”Threshold Concepts i teori och praktik” bearbetar studieresultaten med KUNSKAPSTEORI och transaktionell ÄMNES-design. Jag hävdar att Threshold Concepts (TC) är skapade i Holm 1998 av mig, som svensk ÄMNES-analytiker. Och att slutsatserna om TC förändrades med hjälp av professionsdiskussionerna med de 28 lärarna. Land & Meyer (2003) gjorde en insats att karakterisera TC som jämförbara med kärnbegrepp på expertnivån.

  Holm 2015 ”Tänk Bråktal !”, grundas på intervjuer med 18 andra gymnasielärare i matematik, fördelade på tre olika kommunala gymnasieskolor i Malmö. Denna gång gav lärare/partner på Pauliskolan resp. Värnhemsskolan mest tillbaka till TC-begreppen.

  Kommer Kornhall & Kneyber att ge exempel på andra sådana studier där forskare tagit hjälp av selfdetermined lärarpartners?

  Kerstin I. M. Holm
  Kunskapsanalytiker
  Professionsanalytiker i Hermods Supportorganisation
  Fil.dr. i pedagogik

 2. P.S.
  2013 är tryckåret för ”Threshold Concepts i teori och praktik. Om kunskapsteori och transaktionell ämnesdesign”
  Kerstin I. M. Holm

Kommentera

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!