Publicerat:

Skolkultur som ger kraft att växa

Hur är kulturen på din skola? En svår fråga att besvara, men ofta pratar rektor eller medarbetarna om att det råder en särskild ”anda” på skolan, eller så kan man svara att det finns beteenden som ”sitter i väggarna”. En skolkultur kan definieras som summan av allt det som en skola representerar i bemötande, handlingsmönster,… Läs mer

Publicerat:

Kooperativt lärande och språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt är syskon i samma familj!

Kooperativt lärande (KL) och språk- och kunskapsutvecklande (SKUA) undervisning bygger på samma teorier och står därmed varandra mycket nära – som syskon i en sammansvetsad familj! Båda arbetssätten utgår från Vygotskijs och Deweys teorier om det sociokulturella perspektivet på lärande, som beskriver det mellanmänskliga mötet med kommunikation och utbyte av idéer och kunskap. I denna… Läs mer

Två barn sitter och leker på en bänk inomhus

Publicerat:

Det komplexa lärandet i förskolan

Under konferensen Framtidens lärande – nu öppnar vi klassrumsdörrarna, som hölls i Stockholm tidigare i år var en av talarna Per Dahlbeck från förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam norr. Fokus för konferensen var frågan om hur forskning kan stärka kvaliteten i skolors arbete för att nå bättre resultat. I denna film diskuterar Per Dahlbeck att lärandet som vi tänker ska… Läs mer

Publicerat:

Fokus NPF med Joanna Lundin på PML18

Joanna Lundin är utbildad lärare med lång erfarenhet av att arbeta i skolans värld. Sedan 2009 har hon föreläst/utbildat/handlett och besökt både skolor och olika företag/organisationer. Hon visar hur vi genom att anpassa skolan för att möta våra elevers behov också kan utveckla hela verksamheten utan stora kostnader. Med utgångspunkt från den egna erfarenheten som… Läs mer

Publicerat:

Lucy Crehan till PML18

Lucy Crehan will draw on her experiences inside classrooms in some of the world’s top-performing education systems to share three ways in which schools organise for learning: how they organise lessons, how they organise students, and how teachers organise themselves. She will draw on OECD data and existing research to share some suggestions for what… Läs mer

Publicerat:

Det snackas om...

Det är fredag och det innebär att Pedagog Malmö sammanfattar några av veckans skolnyheter. Den 1 juli infördes flera nya lagar och regler som berör skolanställda. Har du koll på alla nyheter? Lärarnas Tidning har listat de nya förordningarna i skolans värld. Läs mer här! Många kommuner har svårt att få tag i utbildade lärare.… Läs mer

Publicerat:

Tillitsverket till PML18

Stina Balkfors, är en av grundarna av Tillitsverket och arbetar för positiv samhällsutveckling med kreativitet och skapande som verktyg. Tillitsverket är ett fritt initiativ som vill inspirera till och öka medvetenheten kring tillitens betydelse för medmänskligheten och social hållbar utveckling. Vad kommer din föreläsning att handla om? — Tillit, tillitsbaserad styrning och samverkan är begrepp… Läs mer