Gå direkt till innehållet

Att dela lektionsplaneringar- behövs en kvalitessäkring?

Publicerat: Skribent: Eva Henriksson Garatea
Bokomslag till Den nya läromedelsdebatten.

Under senare tid har vi haft en debatt i svenska medier kring vikten av bra läromedel. Forskning av bl.a. Tim Oates har visat på vikten av högkvalitativa läromedel för bra undervisning. Länder med bra resultat använder alltid högkvalitativa läromedel som lärarna sedan diskuterar i kollegiala grupper. Visst kan och bör lärare själva sätta ihop kompletteringsmaterial, men det krävs en mycket rutinerad och erfaren lärare med stor insikt i läroplan och kursmål för att undervisa utan ett läromedel, men också att sätta ihop eget material.

Under många år talades det med förakt i vissa kretsar kring användandet av läromedel och många menade att det var bättre om varje lärare själv satte ihop sitt material. Man menade att användandet av läromedel var konserverande och allt för styrande. Det ligger naturligtvis något i detta men problemet är att det tar mycket tid och stor kunskap att skapa eget material. I en tid när lärarna redan nu går på knäna verkar det helt absurt för mig att man ska satsa på att lärare ska sätta ihop egna lektionspaket. Förstå mig rätt- jag gillar delandekulturen, absolut, men när lärare blir ålagda att producera ett visst antal lektionspaket inom ramen för sin arbetstid då anar jag ugglor i mossen.

Vad är det som jag är orolig för? Jo, för det första så undrar jag vem som kvalitetssäkrar dessa lektionspaket? För det andra menar jag att det är svårt att använda andra lärares material och att det krävs en dialog för att förstå hur materialet är tänkt att användas. För det tredje så kommer vi att få lektionspaket av mycket skiftande kvalitet, några väldigt genomtänkta och tydliga, andra inte alls. För det fjärde blir jag mycket orolig när jag hör att lärare på grundskolan blir ålagda att producera material som ska delas, utan att ta hänsyn till om det är en nyutexaminarad lärare eller någon med mycket erfarenhet. Slutligen, för det femte så är jag orolig över att detta är ett sätt att försöka lösa problemen med minskade resurser samt kommande brist på legitimerade lärare.

Min slutsats blir att delandekultur är bra och nödvändig, framför allt mellan ämneskollegor ute på skolorna, men att satsa en massa resurser på att lägga ut lektionspaket utan att se till att de är kvalitetssäkrade är för mig uppochnervända världen. Här är det kanske på sin plats att definiera ”kvalitetssäkring”. Med kvalitetssäkring menar jag att vi har ett system där kvaliteten på det som läggs ut systematiskt granskas för att vara säkra på att de håller måttet när det gäller ämnets syfte samt kursmål. Det behövs alltså en grupp välrenommerade personer som kan granska det material som läggs ut i varje ämne. Det är en ganska stor apparat, det är jag väl medveten om, men här handlar det om syftet med att material läggs ut. Om det bara handlar om att vi ska ha lektioner och tips som erfarna lärare kan välja och vraka mellan så ser jag inga problem.

Om det däremot handlar om ett försök att lösa problem som vi står inför, då blir jag orolig. Jag har stor respekt för lärarkollegors kunnande men när forskning visar på vikten av bra läromedel och kvalitetssäkring, då tycker inte jag att delandet av lektionsplaneringar är den rätta vägen. Om man nu tänker att detta ska bli en resurs och en räddning så borde man kanske ha satsat på kvalitessäkring samt absolut avrått från att ålägga lärare att producera material. Det tar tid att producera material och min fråga är var ska denna tid ska tas ifrån? Min andra fråga är att när lärarbristen blir större och fler lärare utan adekvat utbildning måste tas in, hur ska dessa lärare kunna avgöra kvaliteten på det material som ligger ute? Då behövs verkligen ett högkvalitativt läromedel och kvalitetssäkrade lektionsplaneringar.

4 Kommentarer

 1. Såsom varande en som jobbar med Malmös delarplattform Malmö delar så känner jag mig manad att svara på ditt inlägg, Visst är delarkulturen bra och nödvändig, precis som du skriver. Jag skulle nog vilja gå så långt att säga att den är helt central i en framtida skola där lärarna i allt högre grad vuxit upp i digitala miljöer där detta är självklart.

  Duktiga lärare har alltid delat material med varandra lokalt – på skolor och i ämneslärargrupper – och med hjälp av tekniken kan detta delande nu nå utanför arbetsgrupperna ända till en nationell nivå. Det blir en kritisk massa som aldrig tidigare skådats som gör att elever över hela landet i förlängningen kan ta del av klokskapen hos lärare som kanske finns långt borta från dem.

  Den oro som du för fram hör jag ofta och alla vi som jobbar med plattformen delar den i någon mån. Vi vill alla att material som delas skall vara av god kvalité, vi är alla lärare och känner många gånger att alla våra arbetsuppgifter gör att det är ont om tid. Malmö delar har skapats för att lösa just dessa problem. Genom att få tillgång till andra duktiga pedagogers resurser och tankar inspireras vi och kan höja vår egen kvalité och genom att rakt av kunna låna det som redan är skapat slipper vi uppfinna hjulet på nytt.

  Plattformar av detta slag kan också nyttja de sorteringsmekanismer som finns i användartäta system där de kollektiva nyttjandet av professionella lärare kommer att lyfta upp de främsta och mest populära resurserna och låt de mindre nyttjade falla i glömska för att eventuellt sorteras bort av redaktionen.

  Vi på Malmö delar välkomnar också våra nyexaminerade lärare med lika stor glädje som de många erfarna lärare som bidrar och ser hur de tar sig an undervisningen med hjälp av de senaste rön och kunskaper som lärarutbildningen fyllt dem med. Kvalitén säkerställs ju också av att vi uppmanar lärare att samarbeta kring resurser som de vill publicera på Malmö delar – något som speglar hur arbetet ofta ser ut på skolor där lärare arbetar arbetslagsvis och ämnesövergripande.

  Att grundskolor i Malmö är ålagda att bidra tror jag mest är ett sätt att få bollen i rullning och att hjälpa till att få så många lärare som möjligt att få upp ögonen för plattformen. I längden kommer alltid de lärare som brinner för sina ämnen vara de som delar mest. Den framtid vi rör oss mot med högre brist på legitimerade lärare oroar alla engagerade lärare och Malmö delar finns inte för att lösa den bristen utan för att hjälpa de lärare som faktiskt finns ute i verksamheten genom att göra deras vardag lite lättare.

 2. Tack för dina kommentarer. Jag förstår dina synpunkter och precis som du skriver så är delandekultur bra och nödvändig men, min huvudtes handlar inte om det. Det jag diskuterar är vikten av högkvalitativa läromedel och faran av att använda delandekultur utan kvalitetssäkring i en tid när vi kommer att få många lärare utan adekvat utbildning. Du menar att systemet blir självreglerande och kvalitetssäkrat genom att vissa lektionspaket blir mer använda och populära än andra och att lärarna genom samarbete inser vad som är bra respektive mindre bra. Det kan vi naturligtvis hoppas på och då är allt frid och fröjd. För mig som erfaren lärare är lektionsplanering och genomförande av lektioner centrala i min roll. Min undervisning samt hur jag genomför denna kommer att vara totalt avgörande för om mina elever ska lyckas eller inte. Vi har, antagligen, världens mest komplexa läroplan- och kunskapsplaner. Oerfarna lärare eller lärare utan legitimation blir därför helt beroende av legitimerade kollegor som mentorer samt det lektionsmaterial och läromedel som de har till sitt förfogande. För mig är undervisning något oerhört viktigt och något som kräver stor insikt och kunskap. Min fråga kvarstår- Hur kan oerfarna lärare eller lärare utan adekvat utbildning som inte har kollegor på skolan i sitt ämne avgöra vad som är bra eller dåligt? Om vi till detta lägger att det finns skolor där man drar ner på läromedelsbudgeten då kan det bli komplicerat. Du menar att de populära lektionspakten blir en sorts kvalitetssäkring. Min erfarenhet är att om vi ska följa kursplaner och se till att eleverna får öva på kunskapskraven, ja då krävs det en hel del av lektionspaketen. Skolinspektionens granskning 2015 Undervisningen i historia kan vara av intresse att läsa i detta sammanhang.
  Jag är INTE kritisk till Malmö delar som sådant- detta är fantastiskt bra och kul. Jag är kritisk till att ni inte har satsat på kvalitetssäkring i samband med detta, eftersom syftet, i alla fall för mig, inte verkar vara bara en idébank där lärare kan få lite inspiration. Vi har t.ex. Lektion.se där många lärare kan hitta tips inför en lektionsplanering och fler sådana forum är välkomna! Du skriver att Malmö delar inte finns till för att ta hand om problemet med bristen på legitimerade lärare- vad bra! I så fall har jag inga problem med detta.

 3. Hej igen. Så roligt att få ha en fördjupad diskussion om något som är så centralt för vår skolas framtid: hur vi i ett utmanande läge ska få maximal kvalité i undervisningen för alla elever – eller ”Varje elevs bästa digitala skola” som det pratas om i Malmö nu.

  Jag tänker att Malmö delar är svaret på mycket av det du eftersöker just på grund av att det inte är ett läromedel eller har någon som helst anspråk på att bli ett digitalt läromedel. Detta är viktigt att poängtera eftersom jag märker i samtal med nyfikna kollegor i Malmö att det finns missuppfattningar kring det. Malmö delar kommer aldrig att ersätta några läromedel, det är inte på något sätt plattformens syfte. Inte heller kommer plattformen att ersätta (utbildade) lärare. Inget kan ersätta en kompetent yrkesperson. Malmö delar är ju tvärtom en delarsajt som syftar att synliggöra varje lärares tysta kunskap genom att det som delas är en steg för steg-process där en lärare handleder en annan genom att berätta hur denna gör när de genomför ett arbetsområde som är framgångsrikt. Det som läggs upp är motsvarigheten till det samtal kollegor har när de träffas – där de tipsar varandra om hur de gör för att nå framgång i klassrummet. Detta tänker jag hjälper en av de grupper du oroar dig för – oerfarna kollegor utan mycket ämneskollegor på en skola. Genom en delarsajt där erfarna kollegor i samma ämne tydligt visar hur de når framgång med konkreta exempel och bifogade filer. Kombinationen av det pedagogiska samtalet med erfarnare kollegor på skolan (i arbetslag eller dylikt) och de goda exemplen från ämneskollegor som delas genom till exempel Malmö delar, tror jag höjer kvalitén på undervisningen för eleverna.

  Du oroar dig också för att vi inte satsat på kvalitetssäkring och då blir jag nyfiken på vad du grundar det på? För i Malmö delar pågår ju ett ständigt arbete för att materialet som delar ska ha så hög kvalité som möjligt. I nuläget utgår Malmö delar från att våra legitimerade kollegor i Malmö är kompetenta att dela med sig av bra material och vi uppmuntrar dem att samproducera med andra kollegor eftersom flera ögon höjer kvalitén. Det inkomna materialet läser sedan vi som jobbar med sajten och vi justerar det vid behov. I förlängningen kommer de professionella ämneskollegorna som sedan läser och använder materialet ge oss en indikation om vilka upplagda resurser som är mest uppskattade. I framtiden kan det mycket väl finnas en fast redaktion som jobbar med detta. Jämför vi då med Lektion.se som du tar upp så är det ju – även om vi uppskattar alla delarinitiativ – inte redaktionellt och kvalitetssäkrat på samma sätt och därför tycker vi att vår väg framåt är bättre.

  På Malmö delar kan en lärare lägga upp hela arbetsområden, med bifogade pedagogiska planeringar, ett lektionsupplägg och förklaring av hur arbetsområdet genomförs ner på momentnivå – inklusive bifogat material. Det blir väl det närmsta vi kan komma att digitalt ersätta att auskultera i en ämneskollegas klassrum eller att ha en mentor.

  Samtidigt förstår vi att alla lärare inte alltid har tid att dela sin undervisning på den detaljerade nivå – även att dela något du redan gjort tar tid – så finns det på Malmö delar också möjlighet att dela resurser: övningar och lektioner, men även i dessa fall hoppas vi ju att den uppladdande läraren förankrar och förklarar på vilket sätt resursen bör genomföras på för att nå högsta möjliga effekt.

  Jag bifogar två arbetsområden och en resurs från Malmö delar som jag varit inblandad i (som producent eller som bollplank för högre kvalité) och som jag tycker har god kvalité för att exemplifiera vad plattformen handlar om. Som alla andra lärare som delar så är ju också diskussionen om materialet (gillar – gillar inte, hög kvalité – något som missats) en fortbildning i sig.

  https://malmodelar.malmo.se/arbetsomrade/ljuva-drom-att-va-en-riktigt-svensk/

  https://malmodelar.malmo.se/arbetsomrade/musique/

  https://malmodelar.malmo.se/resursmaterial/seger-eller-dod-historiebruk-i-praktiken/

  Tack Eva för att du lyfter frågorna och för diskussionen! Såsom varande engagerad lärare med en passion för högkvalitativ undervisning är du givetvis drömdelaren för Malmö delar så vi hopas att du vill dela med dig av något som kan hjälpa dina ämneskollegor. Det hade också varit roligt att fortsätta diskussionen. Du kanske vill träffa oss i redaktionen över en kopp kaffe?

  1. Tack för alla förklaringar och att du så tydligt visar syftet med Malmö delar. Det är möjligt att det finns många missförstånd kring vilket syfte sajten har, vilket i så fall visar på vikten att vara tydlig i detta sammanhang.
   Härligt att ni kan kvalitetssäkra det material som läggs ut, och det du länkade till har onekligen bra kvalitet. Tyvärr tycker inte jag att allt material som finns på sajten når denna nivå. Jag utgår nu emellertid från att ni står som kvalitetsgaranter för det material som delas, och om syftet inte är det som jag tog upp i mitt inlägg så är det bara att dela på.
   Naturligtvis diskuterar jag gärna vidare med er på redaktionen.

Kommentarsfunktionen är avstängd.

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!