På Minibladet tar vi upp Barnkonventionen i årets julkalender, en tävling där både barn och pedagoger får möjlighet att sätta sig in i Barnkonventionen. Senast 24 november ska bild och text vara inskickat.
Lärarhandledning finns med exempel och artiklarna i Barnkonventionen.
http://sydsvenskan.minibladet.se/visa-barnens-rattigheter/

Tävling
Gör bilder om barnens rättigheter som vi kan visa i MiniBladets julkalender. Berätta något om din bild och vilken artikel i barnkonventionen som du har valt.