Väldigt bra skrivet, så sant. Att hjälpa dem som inte riktigt når upp till samhällets idealbild, att förstå men ändå känna självvärde och hitta sin goda plats i livet – så viktigt!