Tack för ett intressant inlägg!

Jag är en ny lärare men har en lång yrkeserfarenhet från andra branscher. Nu undervisar jag i NO på en högstadieskola.

Du skriver om att utveckla förmågor som bl.a. samarbete, kreativitet, lojalitet, entusiasm, mod att försöka och kanske misslyckas eller ödmjukhet. Samtidigt i läroplanen för t.ex. biologi betygsätts tre förmågor: att kommunicera, genomföra laborationer samt behärska begrepp och kunna koppla dem ihop till större sammanhang/processer. Jag förstår att vissa av de förmågor du skriver om lätt kan kopplas till kursplanen men lojalitet, entusiasm, empati? Hur tänker du kring det?

Vänliga hälsningar, Lidia