Jätteviktigt. Jag tänker två saker här. Dels hur vi ofta svänger oss med begrepp som vi inte alltid utvecklar eller fördjupar oss i. Och dels den breda och djupa kompetens, erfarenhet och fingertoppskänsla som behövs för att kunna hjälpas åt och nysta i alla faktorer och detaljer som påverkar. Tur att specialpedagogik och en samlad elevhälsa finns att plocka in som resurs. Gäller bara att hinna och komma ihåg att bjuda in!