Om vi nu ska arbeta evidensbaserad och tala till Malmö Stads samtliga pedagoger så är väl att citera en forskare som kallar dyslexi för ”en genetisk sjukdom” tämligen udda. Vedertagen definition är ”Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker”. En definition som bland annat Dyslexiförbundet själva använder sig av. Källa: https://www.dyslexiforeningen.se/definitioner-av-dyslexi. Att vidare använda Wikipedia som källa är tråkigt och sänker trovärdigheten i detta inlägg.
Rekommenderade trovärdiga källor skulle ex. kunna vara: https://vard.skane.se/habilitering-och-hjalpmedel/stod-och-behandling/funktionsnedsattning/Dyslexi/definition-av-dyslexi/.
Bra att svårigheterna synliggörs men låt oss göra det på ett seriöst och trovärdigt sätt.