Det jag tycker att Charbél Gabron har rätt i är att vi modersmålslärare spelar en särskilt viktig roll för en ökad integration och att vi är en viktig länk mellan olika kulturer och språk samtidigt som vi måste lyssna på barnen för att kunna höra och förstå deras frågeställningar om skolan och livet i Sverige.