Om man vill läsa mer om Åben skole (som är en insats inom den danska folkskolereformen från 2014) och det utvecklade samarbetet kultur/skola så finns flera kartläggningar här:
https://skoletjenestenetvaerk.dk/kortlaegninger-2/