[…] Åsa Falk och Kajsa Månsson, Malmö idrottsgymnasium (gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen) […]