Ja! Mer läsupplevelser i klassrummet!!! Och mindre analys och innehållsfrågor.
Jag vill lägga till fantastiska Lena Kjersén Edman till litteraturlistan. Hon har skrivit en rad viktiga böcker, till exempel: ”Tala om böcker: boksamtal på bibliotek, i skola och på nätet”