Gå direkt till innehållet

Sex och samlevnad i Corona-tider?

Publicerat: Skribent: Gästbloggare
Färgglada hjärtan samlade i en hög Toys heart

I Sverige har sex och samlevnad varit ett obligatoriskt inslag i skolan sedan 1955. Vi har haft 65 år på oss att införliva ämnet i våra skolor, men än idag kommer ämnet med trösklar. Men i tider då allt ställs på sin spets har vi kanske möjlighet att hitta nya lösningar på gamla problem?

För ett halvår sedan fick jag frågan om jag ville ingå i ett arbete med fokus på sex och samlevnadsundervisningen i Malmö stad. När arbetet inleddes var vi sex personer från olika delar av skolans värld. Vår enda gemensamma nämnare var att vi alla hade gått processtödjarutbildningen på Pedagogisk inspiration. Under ett tvådagarsinternat fick vi närma oss ämnet sex och samlevnad genom den relationella pedagogiken och på kort tid hade vi skapat en gemensam ingång med våra olika personligheter, erfarenheter och kunskaper. Under hösten formades Arbetsgrupp 6 och vi fick lära känna varandra genom våra olika utgångspunkter kopplat till ett gemensamt perspektiv – sex och samlevnad. Kreativiteten och glädjen kunde spira! Hela hösten arbetade vi med en intensitet som bara kan komma från ett djup engagemang, ett engagemang som bottnar i barn och ungas rätt till en inkluderande sex och samlevnadsundervisning. Det var underbart!

Efter ett juluppehåll började vårens utmaning- att fläta samman alla de fantastiska processer som startade under hösten till en sammanhållen helhet. Terminen började med diverse uppstartsmöten. Vi övergick från en ganska introvert höst med internarbete, till en extrovert vår. Möten började bokas in med olika nyckelpersoner och organisationer: möten med rektorer, kontakter ut mot duktiga sexologer och sakkunniga började knytas, kartläggning av avslutade och pågående arbeten som sker ute på våra skolor påbörjades. Kreativiteten började bakas samman till ett mer konkret görande – allt för att bygga upp en gemensam grund som på sikt ska kunna nå ut till lärare och alla som jobbar med pedagogiskt arbete och de viktigaste av alla – våra elever.

Sen kom Corona! Vi hade bara hunnit ställa oss i startgroparna för den extroverta våren då allt hamnade på undantagstillstånd. Möten ställdes in, ett efter ett. Skolor stängde ner. Fysiska möten i större grupper och föreläsningar är inte längre möjligt. Hanterande av det akuta läget går före allt och sex och samlevnadsarbetet är så klart inget undantag Våra processer har hamnat i ett läge där de akuta samhällsbehoven måste komma i första rummet.

För dem av oss som tillhör grupper med social och ekonomisk trygghet (vi som inte är hemlösa, vi som har trygga anställningsformer, etc) börjar nu varje dag med att vi frågar oss själva hur vi mår i syfte ta reda på hur vi kan röra oss i samhället. Dagligen uppmanas vi att aktivt ta ansvar för både vår egen och alla andras hälsa och ohälsa. Våra kroppar är obönhörligen sammanlänkade. Vi har snabbt lärt oss att hålla ett fysiskt avstånd till varandra men samtidigt uppfinner vi nya sätt att hålla kvar den mentala närheten. Vi uppfinner nya former för kommunikationer och kanske bygger vi just nu något som i framtiden kan vara mer långsiktigt och hållbart. Kanske kommer vi minnas denna tid som lärorik? Kanske kan det komma något nytt ur dessa dagar då inget är sig likt? Kanske kan vi hitta nya långsiktiga och hållbara strukturer och kommunikationer på grund av de ytterligheter vi måste hantera i dessa dagar? Kanske kan detta otrygga tillstånd som ställer många möten och kommunikationer på sin spets lära oss något som kan vara viktigt att ta tillvara på då samhället återgår till ett mer ”normalt” tillstånd?

Innehållet i sex- och samlevnadsundervisningen kretsar runt frågor som rör relationer, identitet, jämlikhet och jämställdhet. Formen för undervisningen handlar till stor del om möjligheten till möten, reflektion och utbyten av tankar under trygga former för både kropp och själ. Dessa coronatider har potential att lära oss mycket om båda dessa aspekter, sen är det upp till oss att ta vara på lärdomarna.

Text: Gabriella Haramaty

Foto: colourbox

8 Kommentarer

 1. Det är också viktigt att förstå att det inte alls är ett faktum att om du har milda symtom på ett coronavirus så kommer din partner att utvecklas på samma sätt. Därför, om du har symtom, även mindre, försök att vara på avstånd från din partner.

  1. Gabriela hälsar: ”Tack för intressanta reflektioner! Sex och samlevnadsundervisning och sex är två väldigt olika saker som inte ska blandas ihop. Jag tror att dessa coronatider kan lära oss mycket om båda. Den gemensamma nämnare kanske är hur vi kan ta hand om varandra på ett bra sätt, något som i sin tur kan leda till lust och nyfikenhet.”

  2. Kan man ha sex om min partner inte känner sig sjuk, men jag är i riskgruppen?

   1. Hej Pia! Inlägget rör undervisning i ämnet Sex och samlevnad. Hur och om man eventuellt bör avstå från att ha sex är frågor som inte vi kan svara på. Vi hänvisar därför dig till 1177 och/eller Folkhälsomyndigheten. Vänligen Johanna/Pedagog Malmö

 2. Kan vi ha sex på olika sätt trots risk för Corona. Vi är inte smittade.

  1. Hel Rolf. Se svar ovan. Mvh

 3. Elizabeth Flores diskuterar faran, strategier och vad vi behöver reflektera kring när det kommer till webbaserade möten. Tankar som är väl värda att ta med när en lägger upp sin distansundervisning, i synnerhet då vi vill skapa tryggar former för våra elever. ”Den digitala världen erbjuder olika verktyg, dock är det inte så enkelt att genomföra som det låter. Bland annat behöver hänsyn tas till hur vi skapar och använder det digitala rummet där studenterna ska samtala i små grupper. Hur tar vi hand om varandras reflektioner? Hur hanterar vi tekniken så att vi inte tappar kontakten med varandra? Påverkar den rumsliga bakgrunden, där vi genomför fjärrundervisningen, budskapet till mottagarna?” Här har ni hela artikeln: https://pedagog.malmo.se/2020/04/06/det-skrammande-men-nodvandiga-avstandet-i-coronatiden/ MVH/Gabriella Haramaty

 4. Kan vi ha sex trots Corona ? Alltså inte kyssas givetvis men just sex i dess olika former utan kyssar och närkontakt med munnar.

Svara Pia Avbryt svar

Din e-post publiceras inte. Obligatoriska fält är markerade med *

Den här sidan skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och användarvillkor gäller.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö. Läs mer här!