Så rolig läsning, Emy!
Gillar särskilt en pedagogs reflektion ”Vi har fått syn på helt nya sidor av några barn som vi inte visste fanns tidigare … De som t ex var lite mer tillbakadragna tidigare visar nu mod och handlingskraft, även de som tidigare var snabba på att ta för sig har nu insett vikten av att tillsammans gå in i leken”.