Publicerat:

Läsårets mest lästa: nr 4

I sommarens nedräkning av läsårets mest lästa artiklar och blogginlägg på Pedagog Malmö har vi nu kommit till fjärdeplatsen. Där hittar vi ett inlägg av Malmö latinskolas ledning som skriver om att skapa förutsättningar för en mer tillgänglig undervisning och ett större ansvarstagande hos eleverna – ett tydligt ramverk kallat basundervisning. ”Hösten 2017 satt vi… Läs mer

Publicerat:

Läsårets mest lästa: nr 6

Nedräkningen över läsårets mest lästa artiklar och blogginlägg på Pedagog Malmö går vidare – nu har vi kommit till sjätteplatsen. Där hittar vi ett blogginlägg av Cristina Nordman, där hon skriver om stödmaterial för språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och särskilt begreppet stöttning: ”Det handlar om att hitta en tillfällig, strategisk och framåtsyftande anpassning som eleven… Läs mer

Publicerat:

Dialogen som problemlösare

CPS-metoden utmanar och borgar för obekväma aha-upplevelser – och är därför ett värdefullt synsätt och verktyg för skolpersonal, menar Caroline Weibull och Margareta Fehland. Snart tar de “CPS-examen” hos Ross Greene. I slutet av juni blir specialpedagogen Caroline Weibull och kuratorn Margareta Fehland bland de första att som skolpersonal i Malmö bli CPS-certifierade. Detta efter… Läs mer

Publicerat:

En brygga mellan skolformerna

“Fösk”, förskolan och skolans samverkansträffar i Bunkeflostrand, är en mångårig och framgångsrik brygga mellan skolformerna. Den uppdaterade läroplanen och obligatoriska förskoleklassen gör frågor om övergångar mellan skolformerna högaktuella. I Bunkeflostrand anordnas sedan flera år samverkansträffar där pedagoger från förskola och förskoleklasser träffas och utbyter erfarenheter. Förra terminen låg fokus på barn med behov av särskilt… Läs mer

Publicerat:

"Roligast se barnens lärandeprocess"

Margareta Husberg, förskollärare på Carl Gustafs förskola, svarar på Camilla Lindskougs ”Skicka vidare”-frågor. Ni har många barn runt er hela dagen. Hur skapar ni tid för eftertanke i vardagen? – Vi skapar eftertanke under våra reflektioner som vi har en dag/vecka, men även de stunder då barnen skapar lekar och möten med varandra. Vad är det roligaste… Läs mer

Publicerat:

“Kooperativt lärande kan börja med små steg”

För Desireé Dahlgren på Geijerskolan har det kooperativa lärandet betytt mycket – både för gruppdynamiken bland eleverna och för hennes roll som lärare. Desireé Dahlgren har arbetat som klasslärare i sju år och har, som hon uttrycker det, “alltid haft värdegrund i bakhuvudet.” Hon praktiserar i dag inte kooperativt lärande fullt ut, men tror att… Läs mer

Publicerat:

"Variation och delaktighet viktigt"

Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauliskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Charlotte Kilic. Hur gör du för att göra ditt ämne intressant för eleverna? – Vilken svår fråga! Min första tanke är: ”Gör jag det?”. Det är naturligtvis min ambition, men skulle jag fråga alla mina elever skulle det säkert finnas de som tycker att jag misslyckas med detta.… Läs mer

Publicerat:

"De bästa lärarna vill utvecklas"

Den här veckan svarar Elif Florin, grundskollärare 4–6 på Möllevångsskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Madlen Öberg. – Varför valde du att utbilda dig till lärare? – Det var inte självklart att jag skulle bli lärare. Året efter studenten träffade jag två blivande lärare, som väckte min nyfikenhet och inspirerade mig att söka lärarprogrammet. Det är ett val jag aldrig har ångrat. Jag har arbetat som… Läs mer