Publicerat:

Möjligheter och utmaningar på Komvux

Religion var det ämne som Zerena Toroczkay hade som huvudämne när hon utbildade sig till lärare. Men fokus kom att skifta till språkutveckling. – Jag tyckte att religion var ett jätteviktigt ämne för att människor skulle förstå varandra, men sedan insåg jag att innan man kan komma dit måste man ha ett funktionellt och kommunikativt… Läs mer

Publicerat:

Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering

Att få eleverna att chatta sig till kunskap är lätt för den lärare som använder sig av Hangouts – en möjlighet i Google Apps for Education. – Det finns så många fördelar med att använda chattgrupper i undervisningen och den viktigaste måste vara att alla elevers röster blir hörda. Dessutom kan de få återkoppling väldigt… Läs mer

Publicerat:

Bilden i alla ämnen

I bildsalen på Gullviksskolan råder febril verksamhet. Årskurs fem har bildlektion och på schemat står samisk kultur. Renar som växer fram på svart papper med speciella skrapverktyg sysselsätter eleverna tillsammans med målningar med samiska mönster och färger samt byggandet av en sameby i 3D. Varierande uppgifter som alla har fokus på att utveckla förmågan att… Läs mer

Publicerat:

Det handlar om ledarskap och relationer

Ett tydligt ledarskap – struktur – rutiner – motivation och relation. Alisa Fast, förstelärare i språkutveckling på Värner Rydénskolan, har en klar bild av vad som genererar en undervisning som inspirerar och utvecklar. – Det handlar om att se, bekräfta och bejaka varje elev varje dag. Jag tar till exempel alltid emot eleverna vid dörren… Läs mer

Publicerat:

BFL aktiverar både elev och pedagog

Malmö Idrottsgrundskola går in på sitt andra år i arbetet med BFL (Bedömning för lärande). Sara Johansson, lärare i engelska och spanska, säger att det varit en utmaning för både lärare och elever. – På många sätt har vi arbetat liknande tidigare men nu handlar det också om att skriva tydliga lärandemål och framstegskriterier –… Läs mer

Publicerat:

Att tidigt lära barn om deras lärande

Den här veckan är det Elin Strömgren, lärare på Rosenholmsskolan, som svarar på  “skicka vidare” fråga från Maria Johansson, om att använda BFL (Bedömning för lärande) redan i de tidigare skolåldrarna. Vilka är de största vinsterna med att använda BFL i i de tidigare skolåren? – Jag skulle säga att det är stora vinster att använda… Läs mer

Publicerat:

Samtala om matematik

Hur synliggör lärare kunskapskrav och förmågor? Hur får de eleverna att förstå dem? Ingeli Jönsson Stegmark, förstelärare i matematik på Hermods Gymnasium, har en klar bild av vad som fungerar i hennes undervisning. – Det handlar om kommunikation, säger hon. Och att ge eleverna uppdrag som hjälper dem att förstå vad det är som de… Läs mer

Publicerat:

Kollegiet lyfter elevers lärande

På Kryddgårdsskolan är kollegiet och dess kunskap centralt i all planering och utvärdering av undervisningen. Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka måluppfyllelse och elevers lust att lära. – ÄDK kan ses som ett analysverktyg som lyfter frågan vilka evidenser lärare har för lärandet.… Läs mer