Publicerat:

Att leka sig till kunskap

Ett träd har ryckt upp sig med rötterna och är på rymmen med ett viktigt budskap till barnen på Hyllievångsskolan – så var upptakten till skolans projektarbete kring miljöförstöring. Musiksalen var sig inte lik när eleverna i förskoleklassen kom till Hyllievångsskolan den där novembermorgonen – plast, skräp och löv i en enda röra. Inne i… Läs mer

Publicerat:

Skapande skola för hela skolan

Skapande skola för hela skolan. Det blev verklighet när elever och personal på Dammfriskolan bestämde sig för att arbeta för ett hållbarare Dammfri genom film, teater och bild. Skapande skola blev ett redskap för att bygga relationer och broar mellan olika årskurser. Elever som personal, alla har varit med i arbetet för en samlad skola.… Läs mer

Publicerat:

Estetik och praktik för synligt lärande

Under vårterminen fick de praktisk-estetiska lärarna på Mosaikskolan möjlighet att arbeta som ett arbetslag. Det öppnade dörrar för ett kollegialt lärande och synliggjorde elevernas lärprocess. Parallellagda undervisningstimmar och ämnesintegrerat arbete med drama, musik och bild gav eleverna tid och plats för att upptäcka sin estetiska ådra, utveckla språket och lust att lära. – Vi vill… Läs mer

Publicerat:

Dramapedagogik i undervisningen

Kristian Fransila arbetar som dramapedagog i årskurs 1 på Gullviksskolan. Med öga för gruppen och med samarbetsförmåga i ryggen, arbetar Kristian med varierande skolämnen utifrån dramapedagogikens grundtanke- att stärka gruppen. – Många av mina lektioner är kopplade till svenskämnet, men det kan också vara att eleverna bearbetar ord och begrepp inom SO och NO med… Läs mer

Publicerat:

Historien levandegörs genom teater på Mellanhedsskolan

För eleverna i klass 3b på Mellanhedsskolan var det en historisk vårtermin. Ett klassiskt forntidstema blev genom elevernas egna berättelser en historisk teatermusikal, där dinosaurier, stenåldersmänniskor, sultaner, köttbitar och vikingar fick ta plats på scen. – Elevdelaktighet är viktig. Det var elevernas eget önskemål att få bearbeta temat med teater. Genom att spela teater om… Läs mer

Publicerat:

Teater och småkryp på schemat för årskurs 1 på Bulltoftaskolan

– Här kommer spindeln, här kommer spindeln. I min garderob står åtta skor. De tar jag på mig när jag ska ut och skrämma tanter, sjunger tre skådespelande elever i klass 1B på Bulltoftaskolan. I skepnaden av just tre spindlar. De tre spindlarna, tillsammans med ligustersvärmare, nyckelpigor, citronfjärilar, myggor och maskar, är några av många… Läs mer