Publicerat:

Modersmål i matematiken

På Apelgårdsskolan gör ettorna lego-filmer utifrån egenskrivna räknesagor. Tillsammans med modersmålslärarna har de sedan översatt filmerna till tio olika språk, vilket har ökat språkförståelsen bland eleverna. – Och vi lärare har lärt känna varandra och samarbetat på ett sätt vi inte gjort tidigare, säger Nina Bergin. Det var när Apelgårdsskolans Nina Bergin, lärare 1-7, och… Läs mer

Publicerat:

Här förbereder eleverna sig för framtiden

Västra hamnens skola har fått tillökning. Sedan höstterminen 2016 finns en förberedelsegrupp med elva nyanlända elever, årskurs 7-9, på plats. Med fullt fokus på vad eleverna behöver utveckla- språkligt som socialt – innan de lämnar gruppen, undervisar Erika Grinneby eleverna i svenska som andraspråk, engelska och de samhällsorienterade ämnena. – Eleverna har olika modersmål men… Läs mer

Publicerat:

Lekfullhet och struktur för stärkt modersmål

– Ett språk är som ett hus som vi bor i hela livet. Första våningen är elevernas muntliga förmåga. Det är den som vi utgår från för att stärka elevernas läs- och skrivutveckling, samt förmågan att lyssna och producera, säger Susan Mehler, modersmålslärare i engelska på Språkcentralen. När Susan var tolv år flyttade hon med… Läs mer

Publicerat:

Serier utmanar elevers läsning

Trots ihärdiga försök att få en elev att se läsning av böcker som viktigt gick Melinda Galaczy bet. Inför en uppgift som skulle visa elevernas analytiska förmåga bad hon därför eleven att ta med något som hen gillade. Eleven kom tillbaka med serieromanen The Walking Dead av Robert Kirkman. – Eleven lämnade in en väl genomtänkt… Läs mer

Publicerat:

Elevassistenten - Med fokus på elevens bästa

Stöd i klassrummet, motiveringssamtal, förtroendebygge, studieverkstad och frivillig läxhjälpsverksamhet. En elevassistent på gymnasiet har många strängar på sin lyra. Ett arbete som kräver medvetenhet, kunskap och fortbildning om både funktionsnedsättningar och skolämnen. – Vår huvuduppgift är att följa, stötta och motivera elever på lektioner. Vi har elever som är knutna till oss utifrån behov, men vi… Läs mer

Publicerat:

Från analog till digital undervisning - En digital resa på Agnesfrids gymnasium

På Agnesfrids gymnasium undervisar ett arbetslag på Språkintroduktionsprogrammet helt digitalt. Med iPaden som bas, navigerar pedagoger och elever sig fram tillsammans i den digitala världen, med hjälp av Malmö Apps olika funktioner (Google Apps For Education), digitala läromedel, chattverktyg och kreativa appar. – Det är ett prestigelöst kollegialt lärande i kreativ miljö, säger Maria Rosén,… Läs mer

Publicerat:

Introduktionsutbildning ute och inne för nyanlända ungdomar

Utomhuspedagogik handlar om mer än natur. Det är ett arbetssätt som syftar till att göra verkligheten runt skolan angelägen i det pedagogiska arbetet, och göra samhället till ett utvidgat klassrum. – För Språkintroduktionen är Malmö Naturskola mycket viktig. Deltagandet i deras projekt har gett väldigt mycket, säger Hana Thomasson. Under sina sex år som lärare… Läs mer

Publicerat:

Ämnesövergripande undervisning genom serier på Dammfriskolan

På Dammfriskolans högstadium har läsning av serier fått ett uppsving. Katarina Svenning, grundskollärare i engelska och tyska, ser serier som en möjlighet att utveckla elevers litteraturintresse. Hennes elever både läser och skriver serier på engelska, med koppling till olika skolämnen, under lektionstid. – Det finns de som anser att serier inte är kvalitetslitteratur, men de… Läs mer