Publicerat:

Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering

Att få eleverna att chatta sig till kunskap är lätt för den lärare som använder sig av Hangouts – en möjlighet i Google Apps for Education. – Det finns så många fördelar med att använda chattgrupper i undervisningen och den viktigaste måste vara att alla elevers röster blir hörda. Dessutom kan de få återkoppling väldigt… Läs mer

Publicerat:

Undervisa hjärnsmart

Vad krävs för att eleverna ska minnas vad de lär sig? Lena Winqvist och Annika Nilsson, lärare på Einar Hansengymnasiet, har ett tydligt svar på den frågan. Det handlar om att undervisa hjärnsmart utifrån modellen AGES. – AGES är en modell som hjälper eleverna att skapa robusta långtidsminnen, berättar de. För att undervisa hjärnsmart krävs… Läs mer

Publicerat:

Flerspråkig undervisning stärker identiteten

Läsning är nyckeln till skolframgång är ett ofta använt påstående som är väl värt att lyfta om och om igen i mötet med nyanlända och flerspråkiga elever. Det menar Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto. I en föreläsning för lärare i Malmö betonar han betydelsen av att alla lärare kontinuerligt arbetar med… Läs mer

Publicerat:

Att lära över skolgränserna

250 lärare, 27 förstelärare och 11 skolledare från tre skolor. Alla är inblandade i ett stort gemensamt arbete för kompetensutveckling. Och projektet ska ge något till alla, oavsett befattning. – Det handlar inte om att veta mest eller att veta rätt, säger Tomas Strand, rektor på Stenkulaskolan. Det började egentligen redan för sju år sen.… Läs mer

Publicerat:

Singaporematte - en dialog i matematik

Med forskningen i ryggraden och tydliga mål undervisar Anna Hell, förstelärare på Munkhätteskolan, sina elever i Singaporematte. Metoden uppmuntrar pararbete, stimulerar dialog och utmanar eleverna att tänka i flera steg och hitta varierande lösningar. I Annas klassrum är varje matematiklektion noggrant planerad utifrån det som hon kallar undervisningens fem nycklar; metakognition visualisering, generalisering, taluppfattning, och… Läs mer

Publicerat:

S:t Petri - skolan med egen husforskare och tv-profil

Könskromosomernas utveckling hos bananflugor och konsten att skriva gymnasiearbeten – universitetslektor Jessica Abbott verkar tycka att det ena kan vara väl så intressant som det andra och hoppar också in i tv-programmet Fråga Lund. Därför är hon också husforskare på S:t Petri skola och när Edico träffar henne berättar hon för gymnasieeleverna hur man blir… Läs mer

Publicerat:

Att vara ledare på distans

Att vara ledare på distans är nog bara förnamnet om man ser till Stefan Klings uppdrag. Han är skolöverläkaren som samordnar skolläkare och skolsköterskor som sitter utspridda på alla skolor i hela Malmö. – Med en positiv ingång så löser sig det mesta och jag har glädjen att få jobba med medarbetare som ser saker… Läs mer

Publicerat:

Ett kollegialt lärande växer fram

Två skolor som blev en + ett uppdrag för skolans förstelärare att arbeta för ökad studiero = kollegialt lärande. På Universitetsholmens gymnasium arbetar pedagogerna aktivt och kontinuerligt med att utveckla elevernas studiero, auskultera varandras ledarskap i klassrummet och lära av varandra. – Det går att bemöta studiero på olika sätt. Vi gör det genom att… Läs mer