Publicerat:

Hon bytte grundskolan mot förskolan

Erika Rosén är pedagogen som bytte grundskolan mot förskolan. Efter flera år som musiklärare på låg-mellan- och högstadiet kände hon att det var dags för en förändring. Sedan några månader tillbaka arbetar Erika som utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen – område Väster. I hennes uppdrag ligger att processleda pedagoger i hur de kan tänka kring musik som… Läs mer

Publicerat:

"Alla barn ska få uppleva en vuxen som ser dem i ögonen"

Anna Lundquist, förste förskollärare i område väster, svarar på frågorna från Nela Pasalic i veckans ”Skicka vidare”. Vad tycker du att din roll som förste förskollärare innebär? — Min roll som försteförskollärare innebär att jag är en inspiratör för pedagogerna på förskolan. Jag bidrar med nya tankar och idéer samt min erfarenhet. Det innebär också… Läs mer

Publicerat:

Barn lär barn

Barn lär barn – det är Amra Dzindo, förstelärare på Munkhätteskolan, helt övertygad om. Inspirerad av forskare som Dylan Wiliams- och John Hatties idéer om skola och utbildning gör hon eleverna till resurser för varandra i klassrummet. Genom att låta eleverna uppleva lärarrollen och få presentera sina arbeten för elever i andra årskurser, utvecklar de… Läs mer

Publicerat:

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget. Vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet… Läs mer

Publicerat:

Bildstöd för att stötta elevers språkinlärning

Sandra Mannsdorff, förstelärare på Blankebäcksskolan, svarar på Sandra Svenssons ”skicka vidare”-fråga om hur de arbetar språkutvecklande. Hur arbetar ni språkutvecklande på Blankebäck kopplat till svenska som andraspråk-undervisningen? – En stor del av sva-undervisningen sker inom klassens ram. Utöver det arbetar vi medvetet med språk i alla ämnen. Detta kräver en kompetens hos alla lärare på… Läs mer

Publicerat:

Det handlar om ledarskap och relationer

Ett tydligt ledarskap – struktur – rutiner – motivation och relation. Alisa Fast, förstelärare i språkutveckling på Värner Rydénskolan, har en klar bild av vad som genererar en undervisning som inspirerar och utvecklar. – Det handlar om att se, bekräfta och bejaka varje elev varje dag. Jag tar till exempel alltid emot eleverna vid dörren… Läs mer

Publicerat:

Modersmål i matematiken

På Apelgårdsskolan gör ettorna lego-filmer utifrån egenskrivna räknesagor. Tillsammans med modersmålslärarna har de sedan översatt filmerna till tio olika språk, vilket har ökat språkförståelsen bland eleverna. – Och vi lärare har lärt känna varandra och samarbetat på ett sätt vi inte gjort tidigare, säger Nina Bergin. Det var när Apelgårdsskolans Nina Bergin, lärare 1-7, och… Läs mer

Publicerat:

"Viktigt att ha ett gemensamt språk kring teknik”

Tekniken går fort framåt och pedagoger och elever får tillgång till allt mer teknik och digitala hjälpmedel. Men för alla är det inte självklart hur man bäst använder det, vissa kan till och med uppleva en tröskel för att komma igång. För att råda bot på det och inspirera och lära av varandra drog Hermodsdalsskolan… Läs mer