Publicerat:

Digitalisera mera

Den 1 juli 2018 revideras grundskolans läroplan. Begrepp som digitalisering och programmering införs som inslag i flera ämnen. Hermodsdalsskolan har som mål att vara i framkanten för en digitaliserad skola. – Det är viktigt att skolan och fritidshemmet skapar möjligheter för eleverna att lära sig hur den digitala världen fungerar, säger Bilal Fakhro, barnskötare och… Läs mer

Publicerat:

Expert på relationsskapande

Med hjälp av lunchmåltider, ett genuint intresse och en och annan pingismatch har Johan Rasmusson, biträdande rektor på Oxievångsskolan jobbat upp relationer med både elever och medarbetare. – Relationer är grunden till allt i skolan, säger han. Han borde veta. Innan han tog sig an rollen som biträdande rektor var han trygghetssamordnare och jobbade dagligen… Läs mer

Publicerat:

Idrott och hälsa - mer än bara fysiska aktiviteter

Elever ska röra på sig mer under skoldagen. Regeringen vill utöka antalet lektionstimmar i ämnet idrott och hälsa. Skolverket har fått som uppdrag att undersöka hur undervisningen kan öka med 100 timmar från och med höstterminen 2019. André Graping, idrottslärare och fritidspedagog på Västra skolan välkomnar förslaget. – Det höjer ämnets status och vikten av… Läs mer

Publicerat:

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget. Vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet… Läs mer

Publicerat:

Styrkan i att vara fler

Att vara ledare för tre fritidshem på tre olika skolor är en utmaning. Men det finns också mycket att vinna, menar Ida Karlsson, biträdande rektor i Bulltofta rektorsområde. – Det finns en styrka i att vara flera. Fritidshemmen är bra på olika saker och det är upp till mig som skolledare att organisera för att… Läs mer

Publicerat:

Ett fritidshem i förändring

Under många år arbetade pedagogerna på Geijerskolans fritidshem med åldershomogena elevgrupper. Verksamheten rullade på och eleverna höll sig mest i sina egna grupper. När det var dags för om- och utbyggnad samt renovering av Geijerskolan lades grunden till en ny organisation och ett nytt fritidshem. Ett fritidshem som genererar samarbete, kvalitativa aktiviteter och tydlighet vad… Läs mer

Publicerat:

"Internet är vår värsta och bästa vän just nu"

Många barn och unga lever en stor del av sitt liv på nätet. Utbudet är stort bland digitala enheter som de behöver kunna hantera. Vuxenvärlden och skolan har en viktig roll i att stötta dem i det. På Strand- och Klagshamnskolans fritidshem präglas verksamheten av digitala aktiviteter som styrs av elevernas intresse och kunskap. –… Läs mer

Publicerat:

För varje elevs röst - elevdemokrati på fritidshem

På Ribersborgsskolans fritidshem står elevdemokratin högt i kurs. Varje vecka genomför eleverna demokratiska samlingar för att planera verksamheten för kommande vecka. Grundläggande demokratiska inslag som valkampanjer och röstning sker helt efter elevernas förslag och engagemang.   – Men vi pratar faktiskt inte så mycket om vad demokrati är. Det handlar mer om att eleverna ska… Läs mer