Publicerat:

Språkets betydelse för lärande

– Som språklärare har jag alltid arbetat med språket i min undervisning. Men det var först för några år sedan som jag insåg vikten av att arbeta språkinriktat i alla ämnen, säger Linda Ellinore Lindberg, lärare i spanska och svenska på Pauliskolan. Linda Ellinore arbetar på skolans teknikprogram. Hon möter dagligen elever som behöver språklig… Läs mer

Publicerat:

Strax dags för lucköppning

Eleverna på Sveaskolan, en 6-9-skola, är vana vid att arbeta tematiskt. Skolan har en temaperiod varje höst. I år har temat fått ett helt nytt angeläget innehåll. Det är nämligen Sveaskolan som gör årets julkalender för Pedagog Malmö. Temat för arbetet och julkalendern har varit Vårt Malmö. På olika sätt kommer luckorna att visa en… Läs mer

Publicerat:

Gemensamma strukturer ger trygghet i klassrummet

– Varje lektion har samma struktur. Jag berättar för eleverna vad jag planerat och frågar vad de tycker. Ibland kommer de till lektionen med andra tankar och vill något helt annat. Grundstrukturen ger en säkerhet och större frihet och möjlighet att göra eleverna delaktiga i arbetet, berättar Maria Andersson, förstelärare på Rörsjöskolan-Zenith som undervisar i… Läs mer

Publicerat:

Kinesiska som språkval på Oxievångsskolan

Elever i åk. 6 på Oxievångsskolan kan läsa kinesiska som språkval. Förutom det verbala lär sig eleverna ett levande skriftspråk, och om kinesisk kultur och normer. Shu-fen Chang arbetar som lärare i kinesiska på skolan, samt på flera gymnasieskolor. – Jag har undervisat gymnasielever sedan 2005. Ju yngre elever är, desto lättare har de att imitera ett främmande språk. Att… Läs mer

Publicerat:

Bemötandet av elever och trygghet i klassrummet

Sara Svensson vill att klassrummet ska vara trygg plats, där eleverna vågar vara aktiva. Hon arbetar som lärare i SO och franska på Sorgenfriskolan. ”Det är viktigt att se och bekräfta eleverna” säger Sara, som dessutom har uppdrag som workshopledare inom Skiftnyckelen. – Våra förväntningar på barnen spelar roll. Om vi tror på barnen presterar de bättre. Vi måste motarbeta tankar… Läs mer

Publicerat:

Medieproduktioner på engelska med SO-innehåll

Elever i åk 7-9 på Lindängeskolan får gestalta SO-kunskaper på engelska med hjälp av olika digitala medieproduktioner. Anna Grelinder är språklärare i engelska och franska på Lindängeskolan i åk 7-9. När hennes elever ska utveckla sin förmåga att uttrycka sig i tal och text på engelska använder hon ofta stoff från kollegans undervisning i SO.… Läs mer

Publicerat:

Lärande äventyrspedagogik på Karl Johansskolan

  Jag hoppas vi kan rädda Pippi! säger en pojke med innerligt allvar. Han går i tvåan på Karl Johansskolan på Limhamn. Han och klasskamraterna är på väg ut på ett viktigt uppdrag. De ska skaffa fram medicin till klassens maskot Pippi som är sjuk. Det är en underbar höstdag och en skolklass är på… Läs mer