Publicerat:

En promenad för språket

En vandring i språkets tecken – en väg för nyanlända elever att utveckla det svenska språket och sina språkliga kompetenser. Genom att promenera tillsammans och upptäcka årstidernas färger, lukter och smaker i Torups bokskog skapar elever förståelse för både ord och begrepp inom kultur och natur. – Vi kallar det för språkmöten i naturen och… Läs mer

Publicerat:

Flerspråkig undervisning stärker identiteten

Läsning är nyckeln till skolframgång är ett ofta använt påstående som är väl värt att lyfta om och om igen i mötet med nyanlända och flerspråkiga elever. Det menar Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto. I en föreläsning för lärare i Malmö betonar han betydelsen av att alla lärare kontinuerligt arbetar med… Läs mer

Publicerat:

Modersmål och digitala lösningar

Struktur för modersmålsundervisningen genom digitala lösningar. Det är ett mål i den fortbildning som Liliya Nicolaidis, tidigare modersmålslärare i ryska och numera IKT-pedagog på Språkcentralen, håller för sina modermålskollegor. I det arbetet vill hon också dra nytta av den kunskap och erfarenhet som kollegorna har av internationella skolsystem.   Liliya själv arbetade tio år som… Läs mer

Publicerat:

Modersmål i matematiken

På Apelgårdsskolan gör ettorna lego-filmer utifrån egenskrivna räknesagor. Tillsammans med modersmålslärarna har de sedan översatt filmerna till tio olika språk, vilket har ökat språkförståelsen bland eleverna. – Och vi lärare har lärt känna varandra och samarbetat på ett sätt vi inte gjort tidigare, säger Nina Bergin. Det var när Apelgårdsskolans Nina Bergin, lärare 1-7, och… Läs mer

Publicerat:

Här förbereder eleverna sig för framtiden

Västra hamnens skola har fått tillökning. Sedan höstterminen 2016 finns en förberedelsegrupp med elva nyanlända elever, årskurs 7-9, på plats. Med fullt fokus på vad eleverna behöver utveckla- språkligt som socialt – innan de lämnar gruppen, undervisar Erika Grinneby eleverna i svenska som andraspråk, engelska och de samhällsorienterade ämnena. – Eleverna har olika modersmål men… Läs mer

Publicerat:

Att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever

Under 2016 har närmare 1000 nyanlända elever börjat skolan i Malmö. Fler än hälften av skolornas elever har ett annat modersmål än svenska. Fler elever har rätt till modersmålsundervisning än någonsin. Att möta och stödja alla nyanlända elever är en utmaning som varje skola behöver förhålla sig till. När Pauline Gibbons, professor vid University of… Läs mer

Publicerat:

Estetik och praktik för synligt lärande

Under vårterminen fick de praktisk-estetiska lärarna på Mosaikskolan möjlighet att arbeta som ett arbetslag. Det öppnade dörrar för ett kollegialt lärande och synliggjorde elevernas lärprocess. Parallellagda undervisningstimmar och ämnesintegrerat arbete med drama, musik och bild gav eleverna tid och plats för att upptäcka sin estetiska ådra, utveckla språket och lust att lära. – Vi vill… Läs mer

Publicerat:

Här får samtalet ta tid

På Motettens förskola – avdelning Tuppen är tiden, ögonkontakt och teckenspråket alltid i mittpunkt. De är avgörande för att barnen på Tuppens avdelning ska hinna språka, leka och lära i det dagliga. – Tuppens avdelning är en specialavdelning som tar emot döva barn och all kommunikation sker med teckenspråk, berättar Karin Malmgren, barnskötare och Jeanette… Läs mer