Publicerat:

Hon bytte grundskolan mot förskolan

Erika Rosén är pedagogen som bytte grundskolan mot förskolan. Efter flera år som musiklärare på låg-mellan- och högstadiet kände hon att det var dags för en förändring. Sedan några månader tillbaka arbetar Erika som utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen – område Väster. I hennes uppdrag ligger att processleda pedagoger i hur de kan tänka kring musik som… Läs mer

Publicerat:

Musiken fortsätter stärka Malmös förskolor

Musiken fortsätter att stärka på ett utökat antal Malmöförskolor. Genom projektet Musiken stärker förkovrar sig barn och personal den här terminen på 16 förskolor i musiken och dess former. Tillsammans med professionella musiker, dansare och rytmikpedagoger sätter de an tonen för hur musik kan stärka lärandet. – Det har hänt massor sedan vi gick med i… Läs mer

Publicerat:

Ett aktivt musicerande stärker på Korrebäckens förskola

Musiken fortsätter att stärka på Malmös förskolor. På Korrebäckens förskola, avdelning Katthult, är musiken numera en stående punkt i den dagliga verksamheten. Genom att testa och känna sig fram i musikens värld utvecklas barnen både motoriskt och känslomässigt. – Musiken är ett verktyg för oss att möta och kommunicera med barnen genom deras sinnen, säger… Läs mer

Publicerat:

Musiken stärker på Gläntans förskola

Hur kan förskolan stärka alla barns lärande, möta olika behov, utgå från intresse och öka deras delaktighet, inflytande samt förmåga att kommunicera och uttrycka sig? Ett svar kan vara genom musik. Gläntans förskola är en av tolv förskolor i Malmö stad som deltar i pilotprojektet Musiken Stärker. Genom musiken och projektet har förskolans pedagoger hittat… Läs mer

Publicerat:

Estetik och praktik för synligt lärande

Under vårterminen fick de praktisk-estetiska lärarna på Mosaikskolan möjlighet att arbeta som ett arbetslag. Det öppnade dörrar för ett kollegialt lärande och synliggjorde elevernas lärprocess. Parallellagda undervisningstimmar och ämnesintegrerat arbete med drama, musik och bild gav eleverna tid och plats för att upptäcka sin estetiska ådra, utveckla språket och lust att lära. – Vi vill… Läs mer

Publicerat:

Hand i hand går finskan och svenskan

“Mitä Kuuluu?” är finska och betyder “Hur mår du?”. På Malmös enda finsktalande förskoleavdelning kan det vara en fråga som möter barnen när de kommer på morgonen. På avdelning Lankarulla på Spinneriets förskola är det finska språket lika levande och tillgängligt som det svenska, och all verksamhet sker på båda språken. Lankarulla betyder Trådrullen. Namnet… Läs mer

Publicerat:

Färgglada toner på Lindängen

I början av sommaren bjöds det på en färgsprakande musikfest i Lindängens centrum. Målade pianon ställdes ut i stadsmiljön. Körer bjöds in för att uppträda. Träden dekorerades och bostadsområdets centrum fylldes med musik och rörelse. Vem som helst kunde stanna till och klinka, dansa eller prata en stund vid någon av de färgglada pianona. – Tänk… Läs mer