Gå direkt till innehållet

Publicerat:

"Ska träna oss i att göra rätt"

Sara Thenfors Linderoth, biträdande rektor på Slottsstadens skola, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Lisa Naucler. Vad är det viktigaste att göra/sätta sig in i när man är ny som rektor? — Som ny rektor behöver man lära känna sin organisation och människorna som jobbar i den. Alla skolor arbetar för hög måluppfyllelse och hög trivsel…

Publicerat:

"Alla barn ska få uppleva en vuxen som ser dem i ögonen"

Anna Lundquist, förste förskollärare i område väster, svarar på frågorna från Nela Pasalic i veckans ”Skicka vidare”. Vad tycker du att din roll som förste förskollärare innebär? — Min roll som försteförskollärare innebär att jag är en inspiratör för pedagogerna på förskolan. Jag bidrar med nya tankar och idéer samt min erfarenhet. Det innebär också…

Publicerat:

Lära genom mat

I terminens första ”Skicka vidare” är det Nela Pasalic, kock på Vintrie förskola, som är först ut. Hon svarar på frågor från Sara Nihlén Green. Vi får in mer vegetarisk mat både i hemmen och förskolorna. Hur gör du för att få barnen att äta mer grönt? — Jag brukar säga: Barn äter allt, i…

Publicerat:

Så skapas förståelse för allas lika värde

I veckans Skicka vidare är det Sara Nihlén Green, förskollärare Djupadals förskola, som svarar på Erika Roséns frågor från förra veckan. Hur arbetar du för att barnen i förskolan ska utveckla förståelse för att alla människor har lika värde? — Vi har ett tillåtande klimat som inte begränsar barnen utan gör dem nyfikna på sin…

Publicerat:

En bro mellan förskola och skola

I veckans Skicka vidare är det förste förskollärare Sofie Brandt i område Väster som svarar på Linda Sikströms frågor om samverkan mellan förskola och grundskola. Sofie Brandt arbetar inom område och delar ofta med sig av sina tankar som bloggare på Pedagog Malmö. Vad är dina tankar om hur förskolor och grundskolor (oavsett årskurs) rent…

Publicerat:

Tillsammans bygger vi lärarrollen

I veckans Skicka vidare är det Linda Sikström, utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration Malmö som svarar på Anna Ericssons frågor om vikten av att utveckla lärarrollen och hur lärare kan skapa ett behagligt studieklimat i klassrummet. Hur arbetar du med att utveckla lärarrollen och varför är det viktigt? Tillsammans med Daniel Prsa som också arbetar på…

Publicerat:

Hoppas på återvändande lärare

I veckans Skicka vidare svarar Anna Ericsson, rektor på Geijerskolan, på och siar om frågor som HR-chefen Kim Nybble är nyfiken på. Anna ingår i dagsläget i Grundskoleförvaltningens kompetensförsörjningskampanjsatsning som pågår för fullt i Malmö stad. I Malmö är andelen legitimerade lärare knappt 85% vilket ligger i linje med nationella siffror. Vad kan vi (Malmö…

Publicerat:

"Vi har så många kompetenta medarbetare"

I veckans Skicka vidare svarar Kim Nybble, HR-chef för grundskoleförvaltningen i Malmö stad,  på Anders Malmquists frågor om medarbetarnas motivation. I medarbetarenkäten 2016 hade grundskoleförvaltningen högt resultat på medarbetarnas motivation. Vad tror du det beror på? – Att vi har så många kompetenta och motiverade medarbetare i vår förvaltning och som vill bidra i arbetet med…