Publicerat:

Tillsammans bygger vi lärarrollen

I veckans Skicka vidare är det Linda Sikström, utvecklingssamordnare på Pedagogisk Inspiration Malmö som svarar på Anna Ericssons frågor om vikten av att utveckla lärarrollen och hur lärare kan skapa ett behagligt studieklimat i klassrummet. Hur arbetar du med att utveckla lärarrollen och varför är det viktigt? Tillsammans med Daniel Prsa som också arbetar på… Läs mer

Publicerat:

Möter elevernas behov bättre med flexibel klass

På Augustenborgsskolan har man sedan sommaren samlat en stor del av särskilt stöd i något som kallas flexibel klass. Detta för att möta elevernas behov av extra stöd så effektivt och framgångsrikt som möjligt. Och det har gett resultat – lärarna ser att elevernas måluppfyllelse är högre och det uppstår dessutom mindre konflikter på skolan… Läs mer

Publicerat:

"Tror inte att lösningen är detaljreglering"

I veckans Skicka vidare har Malmö stads grundskoledirektör Anders Malmquist svarat på Stefan Fornestedts frågor om håltimmar i skolan. Regeringen har tagit fram ett förslag om att förbjuda håltimmar i den svenska skolan. Anledningen är en Sifo-undersökning från 2016 som visar hög elevfrånvaro i skolan. ”Håltimmar är ett otyg. Det blir svårare att hålla ordning… Läs mer

Publicerat:

Flerspråkig undervisning stärker identiteten

Läsning är nyckeln till skolframgång är ett ofta använt påstående som är väl värt att lyfta om och om igen i mötet med nyanlända och flerspråkiga elever. Det menar Jim Cummins, professor i språkvetenskap vid University of Toronto. I en föreläsning för lärare i Malmö betonar han betydelsen av att alla lärare kontinuerligt arbetar med… Läs mer

Publicerat:

Visioner och utmaningar som förste fritidspedagog

Fredrik Magnusson är sedan höstterminen ny på Bergaskolan – och det i en roll som förste fritidspedagog. I veckans “Skicka vidare” svarar han på Marie Svenssons frågor om hur han ser på visioner och utmaningar som rör uppdraget. Vilka visioner har du som förste fritidspedagog? Det är viktigt att skapa en likvärdig och kvalitativ fritidshemsverksamhet… Läs mer

Publicerat:

Modersmål och digitala lösningar

Struktur för modersmålsundervisningen genom digitala lösningar. Det är ett mål i den fortbildning som Liliya Nicolaidis, tidigare modersmålslärare i ryska och numera IKT-pedagog på Språkcentralen, håller för sina modermålskollegor. I det arbetet vill hon också dra nytta av den kunskap och erfarenhet som kollegorna har av internationella skolsystem.   Liliya själv arbetade tio år som… Läs mer

Publicerat:

"Viktigt att ha ett gemensamt språk kring teknik”

Tekniken går fort framåt och pedagoger och elever får tillgång till allt mer teknik och digitala hjälpmedel. Men för alla är det inte självklart hur man bäst använder det, vissa kan till och med uppleva en tröskel för att komma igång. För att råda bot på det och inspirera och lära av varandra drog Hermodsdalsskolan… Läs mer