Publicerat:

Han älskar att motivera

Magister Nordström har nästintill blivit ett begrepp och det har sträckt sig långt utanför Malmö stads gränser. I skrivande stund når Malmöläraren Rickard Nordström dagligen över 14 300 personer med sitt Instagramkonto och följarskaran fortsätter att öka. Han kallar sitt klassrum för Kunskapsfabriken, avslutar varje vecka med att fredagsdansa med klassen och utsågs nyligen till… Läs mer

Publicerat:

Det handlar om ledarskap och relationer

Ett tydligt ledarskap – struktur – rutiner – motivation och relation. Alisa Fast, förstelärare i språkutveckling på Värner Rydénskolan, har en klar bild av vad som genererar en undervisning som inspirerar och utvecklar. – Det handlar om att se, bekräfta och bejaka varje elev varje dag. Jag tar till exempel alltid emot eleverna vid dörren… Läs mer

Publicerat:

Här förbereder eleverna sig för framtiden

Västra hamnens skola har fått tillökning. Sedan höstterminen 2016 finns en förberedelsegrupp med elva nyanlända elever, årskurs 7-9, på plats. Med fullt fokus på vad eleverna behöver utveckla- språkligt som socialt – innan de lämnar gruppen, undervisar Erika Grinneby eleverna i svenska som andraspråk, engelska och de samhällsorienterade ämnena. – Eleverna har olika modersmål men… Läs mer

Publicerat:

Fredagsmyset utvecklar lärarna

Språk och matematik är gemensamma nämnare i alla ämnen på Östra skolan. Personalen arbetar med att utveckla undervisningen och lär av varandra. Kanske är det några av orsakerna till att alla skolans niondeklassare var behöriga till gymnasiet. Susanna Holgersen och Maria Sköld arbetar som lärare på Östra skolan. Susanna undervisar i svenska och religion, Maria i matematik, NO och… Läs mer

Publicerat:

Kollegiet lyfter elevers lärande

På Kryddgårdsskolan är kollegiet och dess kunskap centralt i all planering och utvärdering av undervisningen. Med ÄDK- Ämnesdidaktiskt kollegium som ryggrad arbetar ledning och pedagoger i tätt samarbete för att säkerställa undervisningen, öka måluppfyllelse och elevers lust att lära. – ÄDK kan ses som ett analysverktyg som lyfter frågan vilka evidenser lärare har för lärandet.… Läs mer

Publicerat:

Serier utmanar elevers läsning

Trots ihärdiga försök att få en elev att se läsning av böcker som viktigt gick Melinda Galaczy bet. Inför en uppgift som skulle visa elevernas analytiska förmåga bad hon därför eleven att ta med något som hen gillade. Eleven kom tillbaka med serieromanen The Walking Dead av Robert Kirkman. – Eleven lämnade in en väl genomtänkt… Läs mer

Publicerat:

Historien levandegörs genom teater på Mellanhedsskolan

För eleverna i klass 3b på Mellanhedsskolan var det en historisk vårtermin. Ett klassiskt forntidstema blev genom elevernas egna berättelser en historisk teatermusikal, där dinosaurier, stenåldersmänniskor, sultaner, köttbitar och vikingar fick ta plats på scen. – Elevdelaktighet är viktig. Det var elevernas eget önskemål att få bearbeta temat med teater. Genom att spela teater om… Läs mer