Publicerat:

En promenad för språket

En vandring i språkets tecken – en väg för nyanlända elever att utveckla det svenska språket och sina språkliga kompetenser. Genom att promenera tillsammans och upptäcka årstidernas färger, lukter och smaker i Torups bokskog skapar elever förståelse för både ord och begrepp inom kultur och natur. – Vi kallar det för språkmöten i naturen och… Läs mer

Publicerat:

Han älskar att motivera

Magister Nordström har nästintill blivit ett begrepp och det har sträckt sig långt utanför Malmö stads gränser. I skrivande stund når Malmöläraren Rickard Nordström dagligen över 14 300 personer med sitt Instagramkonto och följarskaran fortsätter att öka. Han kallar sitt klassrum för Kunskapsfabriken, avslutar varje vecka med att fredagsdansa med klassen och utsågs nyligen till… Läs mer

Publicerat:

Bildstöd för att stötta elevers språkinlärning

Sandra Mannsdorff, förstelärare på Blankebäcksskolan, svarar på Sandra Svenssons ”skicka vidare”-fråga om hur de arbetar språkutvecklande. Hur arbetar ni språkutvecklande på Blankebäck kopplat till svenska som andraspråk-undervisningen? – En stor del av sva-undervisningen sker inom klassens ram. Utöver det arbetar vi medvetet med språk i alla ämnen. Detta kräver en kompetens hos alla lärare på… Läs mer

Publicerat:

Det handlar om ledarskap och relationer

Ett tydligt ledarskap – struktur – rutiner – motivation och relation. Alisa Fast, förstelärare i språkutveckling på Värner Rydénskolan, har en klar bild av vad som genererar en undervisning som inspirerar och utvecklar. – Det handlar om att se, bekräfta och bejaka varje elev varje dag. Jag tar till exempel alltid emot eleverna vid dörren… Läs mer

Publicerat:

Våga vänta in eleverna

Hur arbetar du för att få med alla elever på tåget så att alla blir sedda och kan arbeta på sin nivå? Maria Johansson, speciallärare på Rosengårdsskolan svarar på veckans skicka vidare- fråga som Rolf Palmblad ställer. Maria arbetar med elever i årskurs 1-3 som har behov att stöttning vad gäller deras språk/skriv- och läsutveckling.… Läs mer

Publicerat:

Skapande skola för hela skolan

Skapande skola för hela skolan. Det blev verklighet när elever och personal på Dammfriskolan bestämde sig för att arbeta för ett hållbarare Dammfri genom film, teater och bild. Skapande skola blev ett redskap för att bygga relationer och broar mellan olika årskurser. Elever som personal, alla har varit med i arbetet för en samlad skola.… Läs mer

Publicerat:

Här förbereder eleverna sig för framtiden

Västra hamnens skola har fått tillökning. Sedan höstterminen 2016 finns en förberedelsegrupp med elva nyanlända elever, årskurs 7-9, på plats. Med fullt fokus på vad eleverna behöver utveckla- språkligt som socialt – innan de lämnar gruppen, undervisar Erika Grinneby eleverna i svenska som andraspråk, engelska och de samhällsorienterade ämnena. – Eleverna har olika modersmål men… Läs mer

Publicerat:

Att undervisa nyanlända och flerspråkiga elever

Under 2016 har närmare 1000 nyanlända elever börjat skolan i Malmö. Fler än hälften av skolornas elever har ett annat modersmål än svenska. Fler elever har rätt till modersmålsundervisning än någonsin. Att möta och stödja alla nyanlända elever är en utmaning som varje skola behöver förhålla sig till. När Pauline Gibbons, professor vid University of… Läs mer