Publicerat:

Teknoteket i praktiken

På Komvux Södervärn finns sedan vårterminen Teknoteket. Hit kan lärare komma själva, i grupp eller tillsammans med sina elever för att testa olika hjälpmedel. För Birgitta Ryding, förstelärare inom IKT, är Teknoteket en självklar plats att besöka. Birgitta undervisar i svenska som andraspråk. Eleverna är de som avslutat SFI och som vill läsa vidare. Birgitta ser… Läs mer

Publicerat:

Teknoteket - en plats för stöd och lärande

Teknoteket – en verksamhet i Malmö med specialpedagogisk inriktning. Hit kan pedagoger i vuxenutbildningen vända sig för att hitta redskap och möjligheter att stärka och anpassa lärmiljöerna för ett optimalt lärande för alla elever. – Lärmiljöerna är där eleverna befinner sig och där ska lärandet fungera. Via Teknoteket får pedagoger och elever möjlighet att låna… Läs mer

Publicerat:

Anpassningar för alla och envar

På Komvux Malmö Pauli finns en tydlig vision: Varenda elev ska få de anpassningar de behöver för att lyckas. – För att nå den gäller det som skolledare att ta ut en riktning och sen hålla linjen, säger Lotta Lovén, rektor. Men att ta ut riktningen innebär inte alltid att det är hon ska ska… Läs mer

Publicerat:

"Vi svek" - nu satsar Startskolan framåt

Polisutryckningar, bråk och svarta rubriker. Startskolans första år har varit långt ifrån en dans på rosor. – Vi har svikit de unga vuxna som har kommit till oss eftersom vi inte har haft en organisation som är anpassad efter dem. Vi är mitt uppe i ett stort arbete för att förändra det, säger rektor Johan… Läs mer

Publicerat:

Vad inspirerar dig? Tipsa Pedagog Malmö!

Det händer mycket som är spännande, progressivt och inspirerande i Malmös pedagogiska verksamheter. Och det finns en enorm kompetens. Redaktionen vill gärna ha tips på vad Pedagog Malmö ska lyfta framöver, både i artiklar och filmer. Vad inspirerar dig? Pedagog Malmö söker tips på pedagogiska verksamheter i Malmö att besöka och få möjlighet att berätta om.… Läs mer

Publicerat:

Förstelärare med fokus på värdegrund och läroplan

– Extrema åsikter finns överallt, i ett klassrum så väl som i samhället. Jag tror att det är fullt möjligt att flytta fokus och se möjligheter om du fortsätter omfamna personen med åsikter. Det är inte personen som du ska avstånd från utan åsikten. Tar du avstånd från personen förlorar du hen, säger Kristina Milotic,… Läs mer

Publicerat:

Pedagogiskt smörgåsbord på SFI Komvux Södervärn

En gång per läsår har lärarna på SFI-enheten Komvux Södervärn delat med sig av sin undervisning och kompetens under “Pedagogiskt smörgåsbord”. Det fick en sådan genomslagkraft att ledningsgruppen nu utökar denna form för kollegialt lärande till att bli en del av vardagen. Ledningsgruppen SFI-enheten Komvux Södervärn består av Josephine Herslow, Johanna Nordström, Andreas Eriksson samt… Läs mer