Anders Karlsson.

Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering

Att få eleverna att chatta sig till kunskap är lätt för den lärare som använder sig av Hangouts - en möjlighet i Google Apps for Education.

– Det finns så många fördelar med att använda chattgrupper i undervisningen och den viktigaste måste vara att alla elevers röster blir hörda. Dessutom kan de få återkoppling väldigt snabbt, berättar Anders Karlsson.

Karlsson är lärare i historia och religion på Malmö idrottsgymnasium, samt lektor i IKT på Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen. Att undervisa i religion kan ibland vara ett minfält. Ämnet inspirerar, upprör och leder inte sällan till diskussioner i klassrummet.
– Det är ofta ett par individer som slår an tonen, som lyckas sätta agendan, förklarar Anders Karlsson och fyller i att det inte bara är hans egna erfarenhet:
– Forskningen visar att vid analoga diskussioner är det oftast bara några få som styr. Ann-Britt Enochsson vid Karlstads Universitet visar på tydliga skillnader mellan digitala och analoga diskussioner.

Kortfattat kan man säga att vid digitala diskussioner, chattar, kommer alla elever till tals. Hela diskussionen tenderar också att hålla sig till det aktuella ämnet i stället för att driva iväg.
– Visst kan en diskussion få flöda fritt, allra helst i de samhällsvetenskapliga disciplinerna. Men det tar också en enorm kraft för en lärare att dra tillbaka en diskussion som har kommit ur spår, säger Anders Karlsson.

Full insyn

En annan aspekt är formativ bedömning. Anders Karlsson pekar på den brittiske forskaren Dylan William som menar att den är mest effektiv ju snabbare den kommer.
– Det känns svårt att kalla det formativt när återkopplingen sker dagar eller veckor efter avslutat arbete. Med hjälp av Google Hangouts kan jag reagera direkt på något en elev skriver.
Många gånger behöver eleverna inte ens lämna in arbetet.
– Jag har sett hela processen, så jag har full koll på vad eleverna har tagit till sig och vilka slutsatser de har dragit, säger Karlsson och fyller i att chattloggen är ovärderlig när det gäller omdöme och betygssättning:
– Jag har kvar hela processen. Vem som har sagt vad, hur resonemangen har flödat och vilka slutsatser eleven har dragit. Det finns svart på vitt om eleven har varit utförlig och nyanserad.

Alla är med

Rent praktiskt skapas grupper i Google Hangouts. Anders Karlsson lägger sedan grupperna bredvid varandra på skärmen och visar på projektorn, ett nödvändigt inslag de första gångerna:
– Eleverna tvekar lite i början. De tycker det känns konstigt att chatta med personer som finns i samma rum och det är alltid någon som ska göra sig lustig och tramsa sig. Då är det bara att peka mot skärmen och påpeka att alla kan se vad eleven har skrivit.
Efter en liten stund börjar diskussionen alltid flöda.
– Det bara rinner på. Och det visar sig också att de tystaste eleverna är med i samma omfattning som dem som brukar ta plats vid analoga diskussioner. Efter ett par gånger tycker eleverna att det är den naturligaste saken i världen att chatta och det är inte sällan jag hör hur det plingar till på kvällen. Då är det någon i en grupp som har kommit på något och slänger ur sig en fråga till de övriga i gruppen.

Gruppsammansättning

MaApps intåg i Malmö stads skolor har gjort det hela möjligt, liksom den digitalisering som pågår med Chromebooks. Det finns andra delar i Google som också innehåller chattfunktioner, till exempel Classroom.
– Fast där är jag bunden till en given undervisningsgrupp och det fungerar inte så bra med en chatt där hela klassen ska delta. Med Hangouts kan jag själv sätta ihop grupperna och välja vilka och hur många som ska vara i varje grupp, säger Anders Karlsson.

Hela den här digitaliseringen innebär inte döden för den analoga undervisningen.
– Det är klart att vi ska ha klassiska diskussioner och mina föreläsningar är analoga. Inlämningsuppgifter och prov har också en plats, men jag har under de här åren upptäckt att den digitala diskussionen ofta är överlägsen om jag vill att alla elever ska få göra sig hörda.

Text & bild: Per Armbäck