Carl-Erik Carlsson, lärare i svenska och musik på Komvux SFI Malmö.

Publicerat:

De sjunger fram språket

På Komvux Malmö SFI finns det en lång tradition av att använda sång och musik i svenskaundervisingen.

Musik- och svenskaläraren Carl-Erik Carlsson skriver sitt eget material, men har också fått överta den tidigare läraren Eva Bornemarks kompositioner.

– Det är en genväg till språkglädje och en genväg till aktivitet. Alla våra elever har ju redan ett språk som de förstår, men den här frustrationen av att ha så mycket kunskap i sitt huvud och inte kunna få ut den… Där finns det ju inget annat medel än aktivitet, att vara aktiv i sin språkproduktion och där tycker jag verkligen svenska med sång verkligen fyller en funktion, säger Carl-Erik Carlsson.

”Skapar trygghet”

Han menar att den stora vinsten med att sjunga svenska är att det aktiverar eleverna och skapar en trygghet i gruppen.

– När vi väl är igång och gruppen är trygg med att sjunga så skapar det väldigt många positiva effekter; just genom tryggheten, att vi gör något tillsammans. Vi är inte enskilda personer som sitter och läser vår bok, utan vi sjunger tillsammans och vi har något gemensamt.

Sömlösa övergångar

Först tränar de utan, och sedan med rytm. Från talet, till exempel övningar i ng-ljudet, bygger de på med en melodi, och sedan alternerar de emellan dessa. Carl-Erik Carlsson är medveten om att tröskeln till att sjunga tillsammans kan vara hög och därför försöker han göra övergångarna mellan tal- och sångövningar så sömlösa och omärkbara som möjligt.

– Från mitt perspektiv som lärare så är svenska med sång viktigt just för uttal, betoning och satsmelodi. I viss mån så tränar vi också en ny vokabulär, nya ord, och grammatik. Men grammatiken här handlar mer om att befästa sådant som eleverna redan kan. För jag vill att svenska med sång ska vara en plats där man förstår allting och där man kan slappna av. För många av våra elever är det hela tiden nytt material och okända situationer. Då tycker jag det är viktigt att skapa en trygghet och en känsla av “att jag kan”, säger Carl-Erik Carlsson.

Se en längre intervju med Carl-Erik Carlsson i videoklippet här intill!

Text & Foto: Fredrik Thunberg