Bra att den viktiga bilden belyses i en artikel. Man kan visst arbeta med bild i helklass.