Jag tycker att det är fantastisk gjort vilket kan öka motivet för andra elever o de kan använde NO kunskap för att komma på nya saker.
Dessutom skulle det bidra till att många elever kan söka i fortsättningen att välja naturlinje där kan man lära sig mer om forskning som behöves till landet.
lycka till