Mycket intressant sammanfattning av studien, både metodik och resultat fint presenterat! Särskilt givande är att få ta del av fler internationella, aggregerade data när vi gör våra egna mer lokala analyser. Tack!