Barn utklädda spelar teater.

Teater och småkryp på schemat för årskurs 1 på Bulltoftaskolan

– Här kommer spindeln, här kommer spindeln. I min garderob står åtta skor. De tar jag på mig när jag ska ut och skrämma tanter, sjunger tre skådespelande elever i klass 1B på Bulltoftaskolan. I skepnaden av just tre spindlar.

De tre spindlarna, tillsammans med ligustersvärmare, nyckelpigor, citronfjärilar, myggor och maskar, är några av många småkrypskaraktärer i klassens teaterföreställning “Småkrypskabare”. Teaterarbetet är en del av ett större ämnesövergripande tema- och terminsarbete med grund i läroplanens centrala delar och kunskapskrav. Genom att spela teater vässar eleverna sina förmågor i ämnen som NO, svenska, matematik och musik.

– De bearbetar också vikten av värdegrund, utvecklar samarbetsförmåga, självkänsla och har helt enkelt kul, säger Gun-Britt Nystedt och Eva Hild, klass- respektive resurslärare på Bulltoftaskolan.

Eva och Gun-Britt.
Gun-Britt Nystedt och Eva Hild

Teori och praktik

Under hela vårterminen har klassen arbetat med NO och naturen som ledstjärna. Skolans fysiska närhet till Beijers park har möjliggjort kontinuerliga veckopromenader och exkursion i parkmiljö

– Under promenaderna har eleverna letat insekter och maskar, undersökt träd och buskar samt följt årstidernas påverkan på natur och djurliv, berättar lärarna.

I klassrummet har exkursionerna knutits ihop med teori och språkutveckling genom att eleverna har skrivit egna faktatexter och hållit muntliga redovisningar för varandra.

– Och läsförmågan har vi bearbetat mycket genom att läsa manus och träna repliker, berättar Gun-Britt.

Teater som metod

Teaterproduktionen är ett samarbete med Barnkulturenheten och kulturpedagog Annika Josefsson som regissör. Pjäsen är ett beprövat koncept med färdiga repliker, rekvisita, scenografi och sånger som Annika använt i klasser på andra skolor. Alla elever agerar en karaktär och rollerna har fördelats utifrån språkförmåga och behov av utmaningar.

– Ett färdigt koncept är ett bra sätt att börja arbeta med teater i årskurs 1. Nu vet elever hur mycket arbete som krävs och vad som ligger bakom en färdig föreställning, berättar Gun-Britt.

Gun-Britt och Eva ser många fördelar med att använda teater som metod för att tillägna sig ny kunskap. De säger att teater är ett konkret sätt för eleverna att träna hänsynstagande och respekt för varandra. Många repetitioner av både repliker och agerande har krävt elevernas förmåga att lyssna på och släppa fram varandra. Lärarna betonar vikten av att förmedla ett tydligt syfte och att säkerställa att eleverna är med på noterna.

– Vi pratar mycket om förmågor i klassrummet. Teaterprocessen har gett läsningen ett tydligt syfte. För att kunna träna in repliker kräver att eleverna kan läsa dem. Nu kan jag säga till dem att de kan använda sina förmågor att läsa och skriva. Samtidigt har processen stimulerat dem att kunna memorera och med stolthet våga uppträda, säger Gun-Britt.

Barn utklädda spelar teater.

En ryggsäck med kunskap

– Att redovisa muntligt är vanligt i skolan. En del elever upplever det som obehagligt. Genom att spela teater tränar de sig i att stå framför publik. Genom att gå in i en roll tränar de sig i att våga, fortsätter hon.

Gun-Britt och Eva säger att alla elever har en osynlig ryggsäck som skolan på olika sätt ska vara med och fylla. Förutom förmågor och ämneskunskaper är det många andra aspekter som är centrala. De trycker på ord som samarbete och hänsyn och att kreativa uttryckssätt som musik och teater är redskap för att framföra tankar och åsikter.

– Det här är kunskap som elever ska kunna plocka fram i när det behövs i olika situationer. Det är något som aldrig kan hoppa ur deras ryggsäck.

-Jag har lärt mig hur viktigt det är att prata tydligt, sjunga högt och att titta ut över publiken, berättar en elev i klassen som spelar en mygga vid namn Doris.

Språkfestival

Som en extra knorr på arbetet uppträder klassen på Barnens scen under förskolornas språkvecka. Publiken är förskolor runt i om i Malmö stad.

– De står för en viktig del i klassens uppträdande. Plötsligt finns det en tydlig mottagare och eleverna ges möjligheten att glädja andra, säger Gun-Britt.

Gun-Britt och Eva är överens över att de kommer att fortsätta att använda teater i sin undervisning.

– Det här är bara startskottet. Nästa gång måste det komma från eleverna själva. Manus, upplägg, scenografi, rekvisita. Kanske gör vi en rapmusikal. Möjligheterna är oändliga nu när eleverna vet hur det går till. Det är en jättevinst, säger de.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Text och foto: Marina Walker
Film: Chris Munsey