Kurser Media/IT på CPI Vt12

Två personer jobbar med datorn och en tredje står lutad över.

Personer jobbar med datorer.

Vårterminens kursutbud kring Media/IT
hos Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö.

Kurserna är kostnandsfria för pedagoger anställda inom Malmö stad. För övriga pedagoger utgår en kursavgiften. Webbstjärnans kurser är kostnadsfria för alla lärare.

Webbstjärnan: Workshop – webbpublicering i skolan. (WordPress)

Kurs 1: 17 januari, kl 9.00-16.00
http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/workshop-i-ebbpublicering/

Kurs 2: 21 juni, kl 9.00-16.00
Anmälningsmöjligheter kommer snart.

 

Blogga i skolan (Blogger och WordPress).

Kurs 1: 25 januari & 1 februari, kl 13.30-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1029

Kurs 2: 16 februari & 1 mars, kl 8.30-12.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1030

Kurs 3: 8 mars & 22 mars, kl 15.00-18.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1031

 

Google Docs och formativ bedömning.

31 jan & 7 feb, kl 15.00-18.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1047

 

Google Docs i praktiken.

Kurs 1: 1 mars, kl 14.00-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1048

Kurs 2: 26 mars kl 14.00-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1049

 

Lärarkväll med Webbstjärnan: Att blogga med klassen

14 februari, kl 18.30-21.00
http://www.webbstjarnan.se/blogg/seminarier/lararkvallarna-att-blogga-med-klassen/

 

Digital vidoeredigering.

28 februari & 13 mars, kl 13.30-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1027

 

Gemensamt textskapande i en Wiki.

29 mars & 12 april, kl 13.30-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1037

 

Redovisa digitalt med Glogster.

15 mars, kl 14.00-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1032

 

Skapa frågeformulär i Google Docs

6 mars, kl 15.00-18.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1033

 

TeachMeet Syd – Kristianstad

19 april, kl 16.00-18.00 (Mingel från kl 15.00)
TeachEat – fortsatt mingel på restaurang kl 18.30
http://teachmeetsyd.pbworks.com/

 

Statistik i skolan med Gapminder.org

26 april, kl 15.00-18.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1034

 

Skriva och publicera sagor på webben.

8 maj, kl 13.30-17.00
http://www.pedc.se/booking/kurs.aspx?ID=1036