Nu öppnar nomineringen till Malmö pedagogpris 2020!

Logotype Malmö pedagogpris 2020

I år delas Malmö pedagogpris ut för tredje gången. Mellan den 1 – 30 september kan du nominera din favorit till Malmö pedagogpris.

Syftet med Malmö pedagogpris

  • att uppmärksamma och visa uppskattning för det arbete som lärare gör för barns, ungas och studerandes lärande,
  • att uppmärksamma och inspirera till pedagogisk utveckling, samt
  • att lyfta och sprida goda exempel/förebilder.

Nominering

Barn, elever, vårdnadshavare, kolleger, chefer och Malmöbor – alla kan nominera en pedagog eller ett arbetslag till Malmö pedagogpris. Nomineringen sker 1-30 september. Du nominerar genom att fylla i formuläret här.

Kriterier

Priset tillfaller en pedagog, ett arbetslag och/eller ämneslag i respektive förvaltning som uppvisat särskild förmåga att skapa förutsättningar för lärande och bidragit till skolutveckling på vetenskaplig grund.

Kategorier och pris

Tre priser delas ut till en pedagog, ett arbetslag eller ett ämneslag inom kommunal

  • förskola
  • förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Prissumman är max 5 000 kronor per person och max 50 000 kronor för ett arbets- eller ämneslag. Priset är kopplat till det fortsatta yrkesutövandet, exempelvis fortbildning eller studieresa i syfte att stimulera till fortsatt framgångsrik pedagogisk utveckling.

Läs mer om vinnarna av Malmö pedagogpris 2019: 

Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Maria Ingheden, Sandra Lagerholm och Annelie Niklasson, Nicke Pings förskola

Elin Strömgren med vinnarcheck och blommor
Elin Strömgren, Rosenholmsskolan

Åsa Falk och Kajsa Månsson med blombuketter och diplom.
Från vänster: Åsa Falk och Kajsa Månsson, Malmö idrottsgymnasium

Urval och prisutdelning 

En urvalsgrupp går igenom alla nomineringar. Juryn, som består av representanter från styrgruppen för Pedagogisk inspiration Malmö, utser tre pristagare. Priset delas ut av förvaltningsdirektörerna  tillsammans med respektive nämndsordförande (om möjligt). Prisutdelning sker i slutet av höstterminen 2020 och en lista på samtliga nominerade publiceras här på Pedagog Malmö under hösten.

Sprid ordet att nomineringen är öppen, så att vi kan uppmärksamma alla våra duktiga pedagoger i Malmö!