Obligatoriskt bedömningsstöd i årskurs 1

Omslag till bedömningsstöd.

Sedan 1 juli 2016 är det obligatoriskt att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och taluppfattning inom matematik i årskurs 1. Detta för att på bästa sätt kunna kartlägga elevernas kunskaper och planera den fortsatta undervisningen. Bedömningsstöden ger också pedagogen möjlighet att identifiera elever som är i behov av stöd i form av extra anpassningar men också de elever som behöver extra utmaning och stimulans.

Vi från Pedagogisk Inspiration har under våren varit ute på skolor och informerat om bedömningsstöden och detta arbete fortsätter under hösten. Om din skola inte bokat in oss, om du är nyanställd eller av någon annan anledning inte haft möjlighet att deltaga erbjuder vi ett tillfälle på PI torsdagen den 18/8 kl 14.30-16.30.                                                                                                 Anmäl dig via Pedagog Malmös kalendarium.

Har du frågor angående Bedömningsstödet är du välkommen att höra av dig till oss!

anna.jeppsson2@malmo.se  (läs och skrivutveckling)

elisabeth.pettersson@malmo.se (taluppfattning)

 

Skrivet av Anna Jeppsson