OBS! Kompetensutvecklingsdag Fritidshemmet stängt!

Tecknade gubbar lyfter ner gul pusselbit på rätt plats.

OBS! Kompetensutvecklingsdag, fritidshemmet stängt! Av någon anledning verkar min telefon hakat upp sig på dessa rader och påminner mig ständigt om dagen som komma skall. Ingen press alls, det är bara hela skolan som ska delta, dagen ska passa alla yrkeskategorier, skolformer och åldersspann. Fikan ska såklart vara till allas belåtenhet… dagen ska vara inspirerande, givande, lärorik, meningsfull, lustfylld, utvecklande och beröra vårt inre…

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska även ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.”  ….”Skolan ska skyndsamt ge stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen om det framkommer att en elev riskerar att inte utveck­ las i riktning mot kunskapsmålen i läroplanen eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.” 3 kap. 3 & 4 § skollagen. 

”Copy paste” tänk om skollagens fina ord var lika enkla att kopiera och klistra in i verkligheten som i denna text. Tänk om alla elever sa javisst, okej, det gör jag gärna och tack ska du ha för en lärorik lektion… Tänk om alla elever som inte följer ramen gick på någon annan skola, att ”nån annan” tar sig an dem så att de inte stör? Att det fanns någon supermedicin som gjorde dem ”normala”. Tänk om det inte var några konflikter på fotbollsplanen som behövdes redas ut på lektionstid och tänk om skolan hade lika mycket pengar som Joakim von Anka…. tänk tänk tänk… och nu åter till verkligheten. Puh, tur detta inte var verklighet! För hur kul och utvecklande hade det vara om alla vore stöpta i samma form? Urtråkigt! Åter till en skolverklighet som berör alla skolformer, åldersspann och yrkeskategorier. En verklighet som kan vara alldeles alldeles underbar, inspirerande och fantastisk. Som ger en känsla av tillfredsställande och framtidstro och när man lägger huvudet på kudden på kvällen tänker ”att jobba i skolan måste vara det bästa jobb som finns… hur kan man ens tänka på att arbeteta med något annat…?” Sedan finns det dagar då man är så trött på att höra sin egen röst, som om den ekar i skallen av tillrättavisningar, tjat och gnat. När man undrar varför man ägnat år av sitt liv på universitet, utbildningar eller kurser. De dagar då en flygande stol höll på att krossa både fönsterrutan och din fot där den landade…. kanske de dagar också är en del av verkligheten…. förmodligen.

…. Åter till kompetensutvecklingsdagen. Temat för dagen har antagit sin form. Vi möter dem alla, de elever som inte följer normen. De som behöver det lilla, eller stora, extra för att kunna glänsa, utvecklas och kunna kunskapa. De som har egenheter för sig som kan reta gallfeber på oss, de som utmanar, de med obefintlig måluppfyllelse och de barn som ber om kärlek på svårast sätt. Ledning och stimulans, extra anpassningar, en god pedagogisk lärmiljö. För att dessa begrepp ska kunna ”copy paste” i verkligheten behöver vi hjälpas åt. Det är ingen lätt uppgift som du eller jag kan klara på egen hand. Vi måste göra detta arbete tillsammans och som Pia Sundhage en gång sa ”vi ska göra varandra bra”. Därför är jag extra glad att det i kalender står, kompetensutvecklingsdag, fritidshemmet stängt. För i detta arbete behöver vi alla dra vårt strå till stacken för att lyckas.

Dagen kommer erbjuda ett smörgåsbord av gruppsammansättningar som blandats kors och tvärs, den kommer grundas i det viktiga samtalet oss emellan. Samtal, diskussion och reflektion som får ta tid. Dagen ska erbjuda möjlighet att lära av varandra, att få nya infallsvinklar – vad gör dem på grundsärskolan som jag kan inspireras av i min undervisning på lågstadiet? Hur kan förskoleklassens språkutvecklande arbete bli en del av mellanstadiet som i sin tur tipsar om smarta lärmiljöer, ringar på vattnet … och kanske just den kollegan du inte brukar dricka ditt eftermiddagskaffe med är den inspirationskälla du alltid sökt efter…? Det kommer ske detektivarbete på hög nivå då berättelsen om Kim i form av ett case kommer stötas och blötas, synas och granskas, beröra och uppröra och förhoppningsvis i slutet av dagen kan vi besvara frågan ”Hur kan skolan bemöta Kims behov?”

Halv nio i musiksalen, det är då det hela börjar. Dagens agenda kommer presenteras och de ”sju frågorna” kommer vägleda och ge oss en känsla av sammanhang som gör att vi kan känna oss trygga, inte flippa ur eller behöva lägga onödig energi på obesvarade frågor. Vad, var och med vem du ska jobba kommer att vara solklart. Hur länge vi ska hålla på och när kaffet serveras behöver du inte fundera över. Vad som ska hända sedan framåt eftermiddagen kommer du få veta i god tid. Även vilket material som krävs för att klara uppgiften kommer vara tydligt och varför vi har denna dag kommer vara klart som korvspad. Bildstöd för de sju frågorna.

Med hopp om en schyst dag där vi med påkopplade lösningsfokuserade solskenshjärnor tillsammans ska törsta efter kunskap och söka nya vägar. En dag som ska leda oss framtill till det lilla extra som gör att varje elev som tar steget över tröskeln till vår skola ska känna ”today is gonna be a god day”.