Skugga en språknörd!

Bildstödsgubbar vinkar och går.
Skollogopeder börjar ta allt mer ta plats i skolans värld men hur kan dessa språknördar egentligen hjälpa eleverna?

I Malmö har skaran av skollogopeder ökat de senaste åren och flera skolor har idag en egen logoped på plats. En skollogoped arbetar ofta både med förebyggande (t.ex. skolordförråd och läsning) och åtgärdande insatser. I dag tänkte jag att ni skulle få kika in när jag arbetar efter språkliga mål tillsammans med elever och lärare.

Uppslagen dator där ett barn sitter och tittar med skrivna lappar framför sig.

Arbete med Shape coding där syftet är att utnyttja elevers visuella styrkor för att tydliggöra grammatik genom färg- och formkodning. I detta fall lägger vi tiden på att befästa SVO-satser med särskilt fokus på subjekt. Då eleven är filmintresserad skriver vi meningar till små filmklipp som eleven känner igen från sin NO-lektion.

Barnhänder vilar på skrivbord där ett papper och penna ligger.

Arbete med Story grammar i liten grupp. Syftet är att utveckla elevernas muntliga berättande och därigenom arbeta med att få med viktig information och hålla en röd tråd.

Papper ligger på bord.

Förtydligande bildstöd kopplat till de muntliga nationella proven för åk 6, ett samarbete mellan skollogoped och ämneslärare (tidigare nationellt prov).

En tankekarta visas på skärmen.

En elev gör en tankekarta i programmet Widgit online för att förbereda en muntlig presentation. Instruktionen till uppgiften har läraren lagt ut i google classroom och klassen har även fått kompletterande instruktioner med bildstöd. Med hjälp av ClaroRead får eleven instruktionerna upplästa direkt i datorn.

Om du är nyfiken på att veta mer om vad man kan ha en skollogoped rekommenderar jag dig att läsa ett tidigare blogginlägg av Ida Rosqvist. Rebecca Rindhagen har även skrivit ett mer utförligt inlägg om hur vi på Sofielundsskolan planerar våra språkliga träningsperioder med elever. 

Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019 | www.symbolbruket.se