Vågar du bryta en norm?

Varuband i affär.
Det krävs en liten nypa mod, men ett enkelt experiment i vardagen kan hjälpa dig att få en fördjupad förståelse för begreppet normkritik - och förundrat upptäcka vilka reaktioner även ett litet normbryteri kan generera.

Normkritik handlar om att synliggöra vilka normer som råder i vårt samhälle, och vilka konsekvenser det kan bli när du bryter mot dem. Jag tänker inte be dig att utmana heteronormen, eller funktionsnormen, eller vithetsnormen (det gör du kanske varje dag redan), utan en mycket mindre, synbarligen harmlös norm – den om varuavskiljaren.

Vet du vad en varuavskiljare är? Det är den lilla pinnen du lägger på bandet mellan dina varor och varorna som den som kommer efter dig tänker köpa. Du vet så klart åt vilket håll den ska ligga; tvärs över bandet som en stadig och tydlig barriär mot andras kaos – men vad händer om man dristar sig att vrida den så att den ligger längs med bandet i stället?

En kollega på Komvux Södervärn gav mig idén. Han berättade att han börjat prova detta och att människor reagerade mycket mer än han väntat sig. Jag fann det svårt att tro, blev människor verkligen störda av en så liten detalj? Fanns det människor som på fullaste allvar sträckte sig fram och ”rättade till” pinnen? Detta måste utforskas!

Min första upptäckt gällde dock inte andras reaktion, utan min egen. Jag fick faktiskt samla mig en smula för att bryta även denna aldrig så lilla norm. Jag kunde ju inte påverka hur människor tolkade min handling, inte förklara att det handlar om ett litet socialt experiment, haha, och såklart vet jag på vilket håll pinnen egentligen ska ligga. Nej, det var bara till att stå och uthärda  – och iaktta.

Eftersom jag vill att du själv ska prova på detta tänker jag inte avslöja för mycket, annat än att jodå, visst reagerar folk. En del kraftigare än väntat. Vissa kan inte låta bli att inte bara rätta till pinnen, utan gör det dessutom med en liten smäll. Gissningsvis så att jag ska notera och lära mig att göra rätt i framtiden. Andra blir nervösa, de sneglar på mig och på varandra, hur hanterar man detta utan konfrontation? Bäst att låta mjölkpaketet ”råka” knuffa på pinnen så att den hamnar rätt och ordning än en gång råder. Även personalen i kassan kan reagera, trots att ett argument för pinnens nya placering är att det blir mer ergonomiskt riktigt för den som ska lägga pinnen i den lilla rännan igen. Ingen är immun mot normen.

Du kan säkert komma på många andra små normbryterier att prova i vardagen (tipsa mig gärna!). Poängen är att nyfiket kunna iaktta och reflektera kring hur normer styr vårt agerande, och hur vi reagerar när normen störs. Om reaktionerna yttrar sig så här för en väldigt liten, faktiskt obetydlig norm – hur är det då för den som bryter mot de starka normerna i vårt samhälle?