Välkomna till en ny temablogg!

Elever sitter på bänk i västra hamnen.
Här ska bloggas om ”Det utvidgade klassrummet”, som är ett samarbete mellan olika förvaltningar inom Malmö stad* och Skoletjenesten på Sjælland kring pedagogiska arenor.

Vi har satt igång ett pilotprojekt, där vår utgångspunkt är Holmaskolans modell för upplevelsebaserat lärande med fokus på språkutveckling. Utifrån valt arbetsområde/tema väljer läraren en pedagogisk arena, där eleverna får en upplevelse som en del av lärandet. Upplevelsen förarbetas och efterarbetas i klassrummet på olika sätt. Man kan läsa mer om denna modell och tankarna bakom den här.

Det bildades en projektgrupp som bestod av lärare från Holmaskolan, kulturpedagoger från Malmö Museer och Barnkulturenheten och naturpedagoger från Pedagogisk inspiration. Vårt uppdrag var att utveckla aktiviteter på olika platser (pedagogiska arenor) i Malmö och dess omgivningar, som lärare och elever skulle kunna arbeta med på egen hand utifrån Holmaskolans koncept.  Efter en gemensam brainstorm delade vi in oss i några team, som arbetade var för sig. Vi träffades två gånger till i hela projektgruppen och gav feedback på varandras idéer.  En del ”kill your darlings” fick det bli.  Resultat: nu finns några olika aktiviteter beskrivna i vår idékatalog på www.malmo.se/uteklassrummet. Välkomna att pröva dessa!

En av dessa är Odling på Lindängelund, där eleverna får odla potatis. Då får de följa årstiden – sätta potatis under tidig vår, komma tillbaka lite senare och ”kupa” potatisen samt rensa ogräs. Precis när höstterminen startar kan man skörda, och därmed återkoppla till vårterminens arbete.  Allt sker på den del av Lindängelund som kallas Terrasserna –  fem minuters promenad från ändhållplatsen för buss 8, Kastanjegården.

Vi har kompletterat beskrivningen i idékatalogen med en film om att odla potatis – länk till den finns i beskrivningen i idékatalogen. Se gärna den! För  när ni väl är i gång finns inga som visar  eller hjälper till, utan allt arbete gör du och dina elever tillsammans.

Vill du och dina elever vara med? Då måste du anmäla dig till mig senast 25 januari! Vi kommer att arrangera en lärarintroduktion där vi går igenom det praktiska kring odlandet på Lindängelund, den 7 mars kl 14-16. Då kommer du också att få lite andra tips och träffa din kontaktperson på Lindängelund..

Anmäl dig till marianne.bomgren@malmo.se

 

 

Händer känner på tulpaner.

Snart är det vår igen!

*Kulturförvaltningen, grundskoleförvaltningen , miljöförvaltningen, förskoleförvaltningen ingår i samarbetet,