Forskning och utveckling i samverkan 

En trave med böcker.
Foto: Jens Ideland

På denna sida kan du ta del av forskningsartiklar, rapporter, analyser och texter som produceras av eller i samarbete med de vetenskapliga utvecklingsledarna och forskningsmiljön på Pedagogisk inspiration Malmö.

Den korta ingressen till varje text beskriver vilken typ av text det rör sig om och vilken målgrupp den är skriven för. Till exempel kommer det att på sidan finnas: vetenskapligt granskade forskningsartiklar, forskningsrapporter, rapporter producerade inom och för Malmö stads skolförvaltningar, bokkapitel och artiklar för exempelvis lärare samt olika typer av analyser, reflektioner och presentationer som görs för att stödja utvecklingen av skolor och förskolor i Malmö stad. Sidan är under uppbyggnad och fler texter publiceras löpande.

Du kan läsa mer om Pedagogisk inspiration och beställningar av uppdrag på Malmö stads internwebb Komin.

Lärdomar från förskolor och skolor i Malmö stad

För att ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med förskolor och skolor klicka här!