Gå direkt till innehållet

I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar grundskoleförvaltningen i Malmö stad följande information om behandlingen av dina personuppgifter som sker när du väljer att kommentera artikel eller videoinslag på Pedagog Malmö.

Ändamål och rättslig grund

Ditt namn och din e-postadress samlas in när du väljer att kommentera en artikel eller ett videoinslag på Pedagog Malmö för att vi vid behov ska kunna komma i kontakt med dig. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att utföra en uppgift av allmänt intresse.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna

Ditt namn, din e-postadress och kommentarstexten sparas, men gallras när de är inaktuella. Uppgifterna skyddas med relevanta tekniska och organisatoriska åtgärder. Kommentarstexten tillsammans med ditt namn visas dock för andra besökare på Pedagog Malmö.

Grundskoleförvaltningen omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Detta innebär att personuppgifter som kommer in till grundskoleförvaltningen i regel blir allmänna handlingar. Allmänheten har rätt att begära ut allmänna handlingar och grundskoleförvaltningen har skyldighet att lämna ut de uppgifter som inte är sekretessbelagda.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om de personuppgifter som behandlas om dig, få felaktiga personuppgifter rättade och komplettera ofullständiga personuppgifter. Vidare har du rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter samt rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Personuppgiftsansvarig

Grundskolenämnden i Malmö stad, grundskola@malmo.se, telefonnummer 040-34 90 90, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Grundskolenämndens personuppgiftsombud kan nås via dataskyddsombud@malmo.se eller via telefonnummer 040-34 10 00.