Publicerat:

Dramatisera historien - workshop för lärare


  • 2020-02-06
    13:00 - 16:00

Vill du levandegöra historien med dina elever? Samtidigt som de får träna på att tala inför andra, samarbeta och vara i rörelse? Kanske söker du ett sätt att samverka med de estetiska ämnena? Då är du välkommen till Malmö Museer och en workshop om en teaterpedagogisk modell kring historieämnet. Tid: den 6 februari 2020 kl (mer…)

Publicerat:

Kom tæt på det nordiske - temadag för lärare


  • 2020-02-28

De danska och svenska parter, som samarbetat kring projektet ”Kom tæt på det nordiske”, bjuder in till en temadag om nya möjligheter till nordiskt samarbete, där historieämnet är i fokus. Temadagen riktar sig till både svenska och danska lärare, och är gratis (lunch betalas av deltagarna själva). Erfarenheterna kommer främst från ett projekt med lärare (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Mötesplats - Nyanlända - Direktinkludering


  • 2020-03-26
    14:30 - 16:00

Mötesplatser är ett tillfälle att träffa kollegor inom Malmö stad för att diskutera och dela erfarenheter av arbete med nyanlända elever.  Utöver våra insatser som är igång ute på skolorna, bjuder Vägledning & stöd in till träffar med teman utifrån skolornas uttryckta behov och önskemål. Under våren 2020 fokuserar mötesplatserna på ett undervisningsnära innehåll.    Hur (mer…)