Publicerat:

Mötesplats - Kartläggning steg 1 och 2


  • 2019-10-14
    14:30 - 16:00

Alla nyanlända elever i Malmö stad skrivs in på Mottagningsenheten där de också genomför Skolverkets obligatoriska kartläggning i steg 1 och steg 2. Vilken information kan vi förväntas få av kartläggningsprofilerna och hur används de som stöd i planering av elevens fortsatta skolgång? Varje år börjar ca 1000 nyanlända elever i Malmö stads grundskolor. Med (mer…)

Publicerat:

Mötesplats - Studiehandledning


  • 2019-11-14
    14:30 - 16:00

Vill du veta mer och inspireras till att utveckla goda förutsättningar för en effektiv studiehandledning för era elever? Hur kan man planera och organisera studiehandledningen? Vad ligger till grund för studiehandledningens inriktning? Hur kan studiehandledningen användas för en högre måluppfyllelse? Mötesplatsen riktar sig till dig som är klasslärare, ämneslärare och skolledare i åk 1-9 och (mer…)