Publicerat:

Fakta, fejk och fiktion - skolan och skolbibliotekens utmaningar i den digitala demokratin


 • 2019-09-24
  15:00 - 16:00

I vår globala och digitala värld där information finns tillgänglig för alla att bruka och missbruka står demokratin inför nya utmaningar med vinklade och fejkade nyheter. Det som krävs för att navigera i det nya medielandskapet kommer att problematiseras i denna föreläsning utifrån den senaste forskningen om hur svenskar är både bra och dåliga på (mer…)

Publicerat:

Skolbibliotekets roll vid skolans digitalisering


 • 2019-10-14
  14:00 - 16:30

Välkommen till PDM (tidigare Pedagogisk inspiration, Rönnen, vån 5) måndagen den 14 oktober kl. 14.00-16.30 Vilken roll kan skolbibliotekarien ha vid skolans digitalisering? Hur kan rektor använda skolbibliotekariens kompetens i digitaliseringsarbetet på skolan? Vad ställer det för krav på skolbibliotekariens uppdrag? I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i de mål som rör (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med små robotar


 • Workshop med små robotar2019-10-15
  14:00 - 17:00

Välkommen till Utvecklingsavdelningen för att få bekanta dig med de olika smårobotar som finns till utlåning på Utvecklingsavdelningen. Under eftermiddagen får du bekanta dig med bland andra Sphero, Bolt, Dash, Cue, Bluebots, Beebots, Kubo och Ozobots. Du arbetar aktivt i grupp med andra kring både hur de fungerar och hur de kan användas i undervisningen (mer…)

Publicerat:

Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning


 • Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning2019-10-28 - 2019-10-30
  08:00 - 12:00

En utbildning i G Suite for Education som vänder sig till dig som är IKT-pedagog, MaApps-ambassadör, personal i digitaliseringgruppen, förstelärare med IKT-uppdrag eller liknande I arbetet med “Varje elevs bästa skola” är det väsentligt att Malmö Stads grundskolor i ligger i framkant när det gäller digital användning och utveckling. Vidare att möta kravställningen från Skolverket (mer…)

Publicerat:

Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)


 • Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)2019-11-15
  08:30 - 15:30

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Programmering i Python 3 & Google Colab (4 träffar)” erbjuds en heldagsutbildning på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning (Rönnen) inklusive fika. Kursen utgår ifrån programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under dagen blandas teori med övningar och praktiska exempel. Kursen ger dig en god grund för att komma igång med programmering i (mer…)

placeholder bild

Publicerat:

Workshop med små robotar


 • Workshop med små robotar2019-11-26
  14:00 - 17:00

Välkommen till Utvecklingsavdelningen för att få bekanta dig med de olika smårobotar som finns till utlåning på Utvecklingsavdelningen. Under eftermiddagen får du bekanta dig med bland andra Sphero, Bolt, Dash, Cue, Bluebots, Beebots, Kubo och Ozobots. Du arbetar aktivt i grupp med andra kring både hur de fungerar och hur de kan användas i undervisningen (mer…)