Gå direkt till innehållet

Publicerat:

Introduktion och fördjupning till Bygga svenska ( fördjupning)


 • Fördjupning till Bygga svenska2021-01-27
  14:30 - 16:00

Vill du veta mer kring bedömningsstödet i andraspråksutveckling Bygga svenska eller är du redan igång och vill träffa andra lärare för en fördjupad diskussion i bedömningsarbetet? Då är du välkommen att anmäla dig till Introduktion till Bygga svenska eller Fördjupning i Bygga svenska. Mötesplatserna hålls måndag 25/1 (introduktion) & onsdag 27/1 (fördjupning) i digital form (more…)

Publicerat:

Språkutvecklande SO- och NO-undervisning – i form av en bokcirkel


 • Språkutvecklande SO- och NO-undervisning2021-02-04

Är du en SO- eller NO-lärare som vill stärka ditt språkutvecklande arbetssätt i samverkan med kollegor i Malmö stad? Välkommen till vårens bokcirkel, där vi under fyra digitala träffar kommer diskutera, planera och praktiskt pröva att genomföra en språkutvecklande undervisning utifrån böckerna ”Språkutvecklande SO- och NO-undervisning – strategier och metoder för högstadiet”. Boken bjuder vi (more…)

Publicerat:

Nyanländas lärande - tillgänglig lärmiljö med digitala lärresurser


 • Nyanländas lärande- digitala lärresurser2021-02-10
  14:30 - 16:00

Känner du att du behöver kunskaper om nyanländas lärande i kombination med konkreta tips på digitala lärresurser och assisterande teknik, som du kan använda i din undervisning redan nästa dag? Då är denna mötesplats ett tillfälle för dig att både dela erfarenheter med andra pedagoger, ta del av teorier och konkreta tips som är användbara (more…)

Publicerat:

Transspråkande/ flerspråkighet som resurs, fortsättande


 • 2021-02-16
  14:30 - 16:00

Vi träffas  en digital stund kring hur vi bejakar elevers identitet, språk,  och kunskapsutveckling genom ett transspråkande förhållningssätt i skolvardag och i  undervisning. Den här mötesplatsen är tänkt för att  pedagoger med erfarenhet av transspråkande ska kunna mötas, inspireras i pågående arbeten och dela praktiska exempel. Tillsammans hittar vi form för att komma  längre med (more…)

Publicerat:

Språk- och kunskapsutvecklande förhållningssätt - i alla ämnen


 • 2021-02-18
  14:30 - 16:00

Hur kan du arbeta strukturerat och tydligt för att nå dina elever oavsett förutsättningar, där identitet, språk och ämneskunskaper utvecklas parallellt? Ett tillfälle att både dela erfarenheter med andra lärare i olika ämnen och ta del av teorier och modeller som stöttar samt utmanar alla elever på olika nivåer. Innehållet är en repris på den (more…)

Publicerat:

Transspråkande/ flerspråkighet som resurs, en introduktion


 • 2021-03-09
  14:30 - 16:00

Transspråkande är ett förhållningssätt och ett arbetssätt som pedagoger väljer för att ta vara på  nyanlända och flerspråkiga elevers  språk,  tidigare kunskaper och identitet genom att se elevens  flerspråkighet som en tillgång i   lärandet. Den här mötesplatsen vänder sig till  Er pedagoger som är nya inom transspråkande och under två tillfällen möts vi för (more…)

Publicerat:

Förberedelseklass- undervisning, utslussning, riktlinjer


 • 2021-03-25
  14:30 - 16:00

Mötesplatsen vänder sig både till Er med erfarenhet och till Er som är nya i arbetet med nyanlända elever i förberedelseklass. Gemensamt bidrar vi till mötesplatsens innehåll och för att belysa en undervisning med kartläggningen som grund, det viktiga lärarsamarbetet, utslussningen och de riktlinjer som råder för förberedelseklass. Förbered gärna något exempel från din vardag  (more…)

Publicerat:

Det flerspråkiga skolbiblioteket, läsutveckling och läsmotivation


 • 2021-04-06
  14:30 - 16:00

Att elever får använda hela sin språkliga repertoar är väsentligt vid läsinlärning, läsutveckling, och läsmotivation. Utifrån kort teori träffas vi för att dela  praktiska arbetssätt med  läsning på flera språk och vi får en guidning av  utbudet i Malmös flerspråkiga skolbibliotek och  e-media. Vi belyser också möjliga samarbeten mellan skolbibliotekarie, lärare och modersmålslärare. Vi hittar (more…)