Publicerat:

Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning


  • Google Certifierad Pedagog Nivå 1 - Utbildning2019-10-28 - 2019-10-30
    08:00 - 12:00

En utbildning i G Suite for Education som vänder sig till dig som är IKT-pedagog, MaApps-ambassadör, personal i digitaliseringgruppen, förstelärare med IKT-uppdrag eller liknande I arbetet med “Varje elevs bästa skola” är det väsentligt att Malmö Stads grundskolor i ligger i framkant när det gäller digital användning och utveckling. Vidare att möta kravställningen från Skolverket (mer…)

Publicerat:

Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)


  • Programmering i Python 3 och Google Colab (heldag)2019-11-15
    08:30 - 15:30

Utifrån motsvarande upplägg som kursen “Programmering i Python 3 & Google Colab (4 träffar)” erbjuds en heldagsutbildning på Grundskoleförvaltningens utvecklingsavdelning (Rönnen) inklusive fika. Kursen utgår ifrån programmeringens grundpelare S.A.R.A: Sekvens Alternativ Repetition Abstraktion Under dagen blandas teori med övningar och praktiska exempel. Kursen ger dig en god grund för att komma igång med programmering i (mer…)