Publicerat:

Google Certifierad Pedagog nivå 1 | Boot Camp, 8-9 juni


  • Google Certifierad Pedagog nivå 1 | Boot Camp, 8-9 juni2020-06-08 - 2020-06-09
    08:30 - 16:00

Under en GCP-utbildning fördjupar du befintliga kunskaper inom G Suite for Education. Efter genomförd utbildning kan du dokumentera dina kunskaper genom att certifiera dig. En GCP-utbildning och en certifiering leder till att du: får grundläggande kunskaper om hur du kan använda Googles verktyg i undervisningen får tips om hur du kan integrera teknik i din (mer…)